Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha – Sacharidy nás baví

Autor: Marketing Uveřejněno: 16.11.2021

Ing. Roman Bleha, Ph.D. je vědecký pracovník na VŠCHT Praha, konkrétně pracuje a vede studenty na Ústavu sacharidů a cereálií, Fakulty potravinářské a biochemické technologie. Z učeben a laboratoří ústavu se rekrutují nejen do potravinářského průmyslu šikovní a skvěle připravení technologové, manažeři kvality, vědci a vedoucí týmů.

Cereální chemie a technologie se neustále rozvíjí a je motivující být u vzniku nových výrobků, které si najdou své místo na trhu. I proto jsou studenti a absolventi na svou alma mater hrdí. Během své kariéry se sem absolventi rádi vrací a praktickými zkušenostmi obohacují studium současným posluchačům.

Ve spolupráci s týmem, který se zaměřuje na cereální výrobky, pracuje například na zvýšení podílu vlákniny v chlebu, pečivu a sušenkách, další výzvou je snížení obsahu zdravotně zatěžujících složek potravin apod. Tento tým se snaží o podporu senzorické atraktivity výrobků s vysokou nutriční hodnotou – aby byly cereální výrobky nejen výživné a zdravé, ale také aby nám chutnaly a dobře vypadaly. Roman soustředí svůj výzkum především na izolaci, strukturní analýzu a následnou aplikaci polysacharidů v potravinářství nebo farmacii.  Všichni pracovníci na ústavu a fakultě jsou posluchače připraveni vést tak, aby se v praxi dobře uplatnili.

Zeptala jsem se Romana Blehy také na to, jak důležité jsou zahraniční stáže,
proč má na svém pracovním stole houby,
zda má rád sladké a co ho na jeho práci baví nejvíce.

 

Zkoumáte sacharidy, čokoládové i nečokoládové cukrovinky, technologii škrobu, zabýváte se cereální chemií a technologií – mohlo by se zdát, že vstupujeme do krásné voňavé cukrárny nebo pekárny. Ale pohled do Vaší laboratoře mě utvrdil, že to je jen laická představa a o žádné nazdobené dortíky se nejedná. Mohl byste nám přiblížit, čím se u Vás studentky a studenti zabývají?

Tím, co jste popsala, se zabývá celý náš ústav. V rámci technologie potravin mají u nás pod vedením paní profesorky Jany Čopíkové studentky a studenti možnost se podílet na vývoji a inovacích receptur čokoládových, a i nečokoládových cukrovinek, na využití nových, netradičních surovin při výrobě cukrovinek, a také se naučí pomocí různých metod a technik cukrovinky analyzovat a zhodnotit. Zákazníci na trhu stále hledají něco nového, co ještě nezkusili, a my se jim snažíme tato přání splnit. Proto hledáme především rostlinné produkty, které by po přidání do dané receptury nejlépe zvýšily zdravotní benefity daného výrobku. Laicky řečeno, aby to mlsání bylo malinko více zdravé.

To jsou výborné zprávy, těšíme se, až ochutnáme něco nového a zdravě si zamlsáme. Vy a Vaši kolegové na ústavu připravujete studenty na dráhu technologa, vědce, manažera v potravinářství, farmacii atd. Co Vám na této práci připadá nejtěžší? Nebo naopak to není vůbec těžké a valná většina studentů ví, proč se zaměřili právě na tento výzkum?

Pracovat s mladými a nadšenými studentkami a studenty je radost, jelikož vidíte, jak se pod jejich rukama rozvíjí daná problematika, jak hledají a nachází nové přístupy a způsoby řešení svých vědeckých výzev v rámci projektů a bakalářských, diplomových a disertačních prací. Samozřejmě musíme občas řešit i nějaké komplikace, ale to je součástí každé práce nejen té vědecké.

Podle toho, jak práci se studenty popisujete, jde do velké míry o společné hledání a objevování nového. Co Vás během spolupráce se studenty nejvíce překvapuje a baví?

Jak jsou schopni se ve velmi krátké době rozvíjet a posouvat dál, pokud jim dáte tu možnost. Jednou částí naší práce je našim studentkám a studentům otevírat různé možnosti osobního a tím i vědeckého růstu. Začíná to jejich nápady v laboratoři, jak daný postup udělat jinak, lépe nebo rychleji až po jejich výjezdy na zahraniční univerzity, kde sbírají mezinárodní zkušenosti, které jsou v našem globálním světě tolik žádané. Zároveň nás neustále drží ve střehu a nepovolí nám ani na chvíli polevit.

Co je z Vaší práce nejbližší Vám? Práce v laboratoři na výzkumu, nebo vedení studentů, konzultace jejich prací, jejich studijní posun a stále lepší výsledky?

Ono je to vše propojeno tak, že jedno bez druhého nefunguje. Já mám vždy největší radost, když vidím, že je práce baví, jsou do ní zapálení, a to vše je (a také mě a celý náš ústav) pak posunuje dál. Naše absolventky a absolventy pak potkáváme na různých pracovních pozicích, ať již v České republice nebo po celém světě.

Vy sám jste byl na zahraniční stáži, působil jste půl roku v Koreji, naučil jste se tam něco významného, co Vás provází dál?

Naučil jsem se tam metody, které jsem následně přenesl k nám do laboratoře. Hlavním benefitem ale bylo prohloubení naší již dlouholeté spolupráce s panem profesorem Parkem a jeho výzkumnou skupinou. Máme několik společných publikací a toto byl první uskutečněný výměnný pobyt mezi našimi univerzitami, na který navázali další studenti. Spolupráce se zahraničními kolegyněmi a kolegy je součástí vědeckého světa a je třeba současné vztahy upevňovat a neustále hledat nové. To nám, našim studentkám a studentům otevírá další možnosti, jak rozvíjet náš výzkum, publikovat články v prestižních časopisech a získávat společné projekty.

Na Vašem pracovním stole je vyrovnaná spousta malých a větších dóz s práškovým obsahem různých barev. Prozradil jste mi, že jsou to houby. Můžete mi, prosím, vysvětlit, k čemu je využíváte?

V tuto chvíli u nás v laboratoři běží ve spolupráci s ČZU v Praze projekt NAZVa podpořený MZe na výzkum známých i méně tradičních hub, které by mohly najít uplatnění v potravinářství a jako doplňky stravy. Naše laboratoř se v něm zabývá izolací a strukturní analýzou polysacharidů z různých druhů hub (Pleurotus, Ganoderma, Hericium), převážně glukanů, které jsou známy pro své pozitivní biologické vlastnosti na lidský organismus. Ve spolupráci s kolegyněmi z Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha hledáme právě ty polysacharidy, které mohou vykazovat biologické vlastnosti.

A jak je to s Vámi osobně? Máte rád čokoládu, cukrovinky? Nebo si raději dáte něco slaného?

V tomto směru to u mě záleží na daném rozpoložení, nemám striktní preference. Občas mám chvíle, kdy si dám kousek čokolády, a za chvíli ji zajím kouskem salámu a obráceně (úsměv)

To je velký chuťový rozptyl. A tak zkusím otázku odjinud. Vzpomenete si, kdy jste se poprvé setkal s P-LABem?

Úplně poprvé to bylo určitě na internetu při objednávání materiálu, který jsme potřebovali do laboratoře. Datum si ale nepamatuji. První osobní kontakt byl ale na 70. Sjezdu chemiků ve Zlíně v roce 2018. Od té doby postupně prohlubujeme spolupráci, která se hlavně týká vaší podpory našich studentek a studentů v rámci Studentské vědecké konference, která každoročně probíhá na VŠCHT Praha.

Ano, zanedlouho se chystáme poslechnout si prezentace soutěžících na Studentské vědecké konferenci. Moc se těšíme na poznatky studentů a zajímavosti, které jejich výzkum přinesl. Je pro nás radost být u toho, když se chystá něco nového. A věříme, že soutěžící přijdou s dalšími nápady kvalitních a zdravějších dobrot pro náš trh.

Děkuji Vám za rozhovor a Váš čas. Přejeme hodně štěstí a úspěchu během výzkumu a při vzdělávání dalších generací úspěšných absolventů.

Lucie Kuchtová
P-LAB