Výběr

Katalog

Alkoholy a fenoly

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

1-ADAMANTANOL
1-hydroxyadamantan
C10H16O
2-ADAMANTANOL
2-hydroxyadamantan
C10H16O
ADONITOL
ribitol, adonit
C5H12O5
2-(2-AMINOETHYLAMINO)ETHANOL
N-(2-aminoethyl)ethanolamin
C4H12N2O
o-AMINOFENOL
2-aminofenol, 2-hydroxyanilin, o-hydroxyanilin, 2-amino-1-hydroxybenzen
C6H7NO
m-AMINOFENOL
3-aminofenol, 3-hydroxyanilin, m-hydroxyanilin, 3-amino-1-hydroxybenzen
C6H7NO
p-AMINOFENOL
4-aminofenol, 4-hydroxyanilin, p-hydroxyanilin, 4-amino-1-hydroxybenzen
C6H7NO
2-AMINO-1-FENYLETHANOL
α-(aminomethyl)benzylalkohol, fenylethanolamin
C8H11NO
n-AMYLALKOHOL
1-pentanol, pentan-1-ol, n-butylkarbinol
C5H12O
BENZYLALKOHOL
fenylmethanol
C7H8O
(R)-1-[3,5-BIS(TRIFLUORMETHYL)FENYL]ETHANOL
Chirální stavební blok pro organickou syntézu
C10H8F6O
BHT
butylovaný hydroxytoluen, 2,5-di-(terc-butyl)-p-kresol
C15H24O
2,6-BIS(HYDROXYMETHYL)-p-KRESOL
C9H12O3
1,3-BUTANDIOL
C4H10O2
n-BUTYLALKOHOL
1-butanol, butan-1-ol
C4H10O
sek-BUTYLALKOHOL
2-butanol, butan-2-ol
C4H10O
terc-BUTYLALKOHOL
terc-butanol, 2-methyl-2-propanol, 2-methylpropan-2-ol
C4H10O
BUTYLDIGLYKOL
BDG, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
C8H16O3
CETYLALKOHOL
1-hexadekanol, n-hexadekanol
C16H34O
CINCHONIDIN
C19H22N2O
CINCHONIN
C19H22N2O
CYKLOHEXANOL
C6H12O
1-DEKANOL
n-decylalkohol, dekan-1-ol
C10H22O
DIETHANOLAMIN
bis-β-(hydroxyethyl)-amin
C4H11NO2
DIETHYLENGLYKOL
diglykol, 2,2'-dihydroxydiethylether
C4H10O3
DIETHYLENGLYKOL MONOETHYLETHER  Akční cena
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
C6H14O3
5,7-DIHYDROXY-4-METHYLKUMARIN MONOHYDRÁT
C10H8O4 . H2O
DIPROPYLENGLYKOL
bis(hydroxypropyl)ether
C6H14O3
DIPROPYLENGLYKOLMONOMETHYLETHER
DPGME, 2-methoxymethylethoxy)propanol
C7H16O3
1,4-DITHIOERYTHRITOL
DTE
C4H10O2S2
1,4-DITHIOTHREITOL
DTT
C4H10O2S2
1-DODEKANOL
n-dodecylalkohol, laurylalkohol
C12H26O
meso-ERYTHRITOL
C4H10O4
ETHANOLAMIN
2-aminoethanol, kolamine, monoethanolamin
C2H7NO
ETHYLALKOHOL
ethanol, líh
C2H6O
ETHYLENGLYKOL
1,2-ethandiol, ethan-1,2-diol
C2H6O2
ETHYLENGLYKOL MONOBUTYLETHER
2-butoxyethanol, butylglykol
C6H14O2
EUKALYPTOL
1,8-cineol, 1,8-epoxy-p-menthan
C10H18O
EUGENOL
4-allyl-2-methoxyfenol, kyselina hřebíčková
C10H12O2
FENOL
hydroxybenzen
C6H6O
2-FENOXYETHANOL
ethylenglykolmonofenylether, fenylglykol
C8H10O2
2-FENYLETHANOL
benzylkarbinol, β-fenethylalkohol
C8H10O
FLOROGLUCINOL
dihydrát 1,3,5-trihydroxybenzenu
C6H6O3 · 2 H2O
GERANIOL
3,7-dimethyl-2,6-oktadien-1-ol
C10H18O
GLYCERIN
glycerol, 1,2,3-propantriol
C3H8O3
GUAJAKOL
2-methoxyfenol, 2-hydroxyanisol
C7H8O2
1,7-HEPTANDIOL
heptamethylenglykol, 1,7-dihydroxyheptan
C7H16O2
1-HEPTANOL
heptan-1-ol, heptylalkohol
C7H16O
1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPYLALKOHOL
HFIPA, HFIP, hexafluoro-2-propanol
C3H2F6O
1-HEXANOL
hexylalkohol, hexan-1-ol
C6H14O
trans-2-HEXEN-1-OL
C6H12O
HYDROCHINON
1,4-dihydroxybenzen, benzen-1,4-diol
C6H6O2
4-HYDROXYBENZYLALKOHOL
C7H8O2
CHLORALHYDRÁT
2,2,2-trichlorethan-1,1-diol, trichloroacetaldehyd monohydrát
C2H3Cl3O2
5-α-CHOLESTAN-3β-OL
dihydrocholesterol
C27H48O
CHOLESTEROL
C27H46O
CHOLIN HYDROXID
C5H15NO2
ISOAMYLALKOHOL
3-methyl-1-butanol, 3-methylbutan-1-ol, isopentylalkohol
C5H12O
ISOBUTYLALKOHOL
2-methyl-1-propanol, 2-methylpropan-1-ol
C4H10O
2-ISOPROPOXYETHANOL
ethylenglykolmonoisopropylether, isopropylglykol
C5H12O2
(-)-KARVEOL
p-mentha-6,8-dien-2-ol
Směs izomerů
C10H16O
KARVAKROL
5-isopropyl-2-methylfenol, isothymol, cymofenol
C10H14O
m-KRESOL
3-hydroxytoluen, 3-methylfenol
C7H8O
(R)-3-KVINUKLIDINOL
Chirální stavební blok pro organickou syntézu
C7H13NO
LINALOOL
C10H18O
D-MANNITOL
D-mannit
C6H14O6
MENTHOL
hexahydrothymol
C10H20O
2-MERKAPTOETHANOL
β-Mercaptoethanol, thioethylenglykol
C2H6OS
2-METHOXYETHANOL
ethylenglykol monomethylether
C3H8O2
1-METHOXY-2-PROPANOL
methylpropylenglykol, 1-methoxypropan-2-ol
C4H10O2
2-METHYL-2-ADAMANTANOL
2-hydroxy-2-methyladamanatan
C11H18O
METHYLALKOHOL  Akční cena
methanol
CH4O
2-METHYL-1-BUTANOL
2-methylbutylalkohol
C5H12O
2-METHYL-2,4-PENTANDIOL
hexylenglykol
C6H14O2
METOL
4-methylaminofenylsulfát
C14H18N2O2 · H2SO4
(1R)-(-)-MYRTENOL
C10H16O
1-NAFTOL
α-naftol
C10H8O
2-NAFTOL
β-naftol
C10H8O
NEOPENTYLGLYKOL
2,2-dimethyl-1,3-propandiol
C5H12O2
p-NITROBENZYLALKOHOL
4-nitrobenzylalkohol
C7H7NO3
m-NITROFENOL
1-hydroxy-3-nitrobenzen
Aromatický stavební blok pro syntézu
C6H5NO3
p-NITROFENOL
1-hydroxy-4-nitrobenzen
Aromatický stavební blok pro syntézu
C6H5NO3
p-NITROFENYLGLYCEROL
1-(4-nitrofenyl)-1,2,3-propantriol
C9H11O5N
L-NORVALINOL
(S)-(+)-2-amino-1-pentanol
C5H13NO
2,2,3,3,4,4,5,5-OKTAFLUORO-1-PENTANOL
OFP
C5H4F8O
1,8-OKTANDIOL
C8H18O2
1-OKTANOL
n-oktylalkohol
C8H18O
PENTAERYTHRITOL
C5H12O4
POLYETHYLENGLYKOL 200 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 300 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 400 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 600 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 1000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 1500 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 2000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 4000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 6000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 8000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 10000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
POLYETHYLENGLYKOL 20000 ROTIPURAN®
polyethylenoxid
H(OCH2CH2)nOH
Mowiol®4-88
Polyvinylalkohol, polyethenol
[-CH2CHOH-]n
1,2-PROPANDIOL
propylenglykol
C3H6O2
1,3-PROPANDIOL
propan-1,3-diol, trimethylenglykol, 1,3-dihydroxypropan, PDO
C3H8O2
1-PROPANOL
propan-1-ol, n-propylalkohol
C3H8O
ISOPROPYLALKOHOL
propan-2-ol, 2-propanol
C3H8O
PYROGALLOL
1,2,3-trihydroxybenzen, benzen-1,2,3-triol
C6H6O3
PYROKATECHOL
1,2-dihydroxybenzen, benzen-1,2-diol
C6H6O2
RESVERATROL
trans-3,4’,5-trihydroxystilben
C14H12O3
RESORCINOL
1,3-dihydroxybenzen, 1,3-benzendiol
C6H6O2
ROTI®-AQUA-FENOL
Nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem
ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)  Akční cena
Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin
ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)  Akční cena
Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin
β-SITOSTEROL
C29H50O
SKOŘICOVÝ ALKOHOL
3-fenyl-2-propen-1-ol
C9H10O
STEARYLALKOHOL
1-oktadekanol, oktadecylalkohol
C18H38O
TERPINEOL
Směs izomerů
C10H18O
α-TERPINEOL
p-menth-1-en-8-ol
C10H18O
4-TERPINEOL
C10H18O
THYMOL
3-hydroxy-p-cymen
C10H14O
TOLUHYDROCHINON
2-methylhydrochinon, 2,5-dihydroxytoluen
C7H802
TRIETHANOLAMIN
TEA, 2,2',2''-nitrilotriethanol, tris(2-hydroxyethyl)amin
C6H15NO3
TRIETHANOLAMIN HYDROCHLORID
TEA-HCl, tris-(2-hydroxyethyl)-ammoniumchlorid
C6H15NO3 · HCl
TRIETHYLENGLYKOL
2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol, triglykol
C6H14O4
TRIPROPYLENGLYKOL
C9H20O4
2,2,2-TRIFLUORETHANOL
β,β,β-trifluoroethylalkohol
CF3CH2OH
TROPANOL
tropin
C8H15NO
TYRAMIN HYDROCHLORID
4-(2-aminoethyl)fenol hydrochlorid, tyrosamin hydrochlorid
C8H11NO · HCl
XYLITOL
C5H12O5