Výběr

Katalog

Kity pro kvantitativní analýzu

Analytické kity VISOCOLOR® alpha

Jednoduché soupravy pro orientační kolorimetrickou nebo odměrnou analýzu

Analytické kity VISOCOLOR® HE

Vysoce citlivá kolorimetrická stanovení umožňující analýzu nízkých koncentrací vybraných látek

Analytické kity VISOCOLOR® ECO

Soupravy pro kolorimetrickou nebo odměrnou analýzu vody

Fotometr PF-12Plus

Jednopaprskový filtrový fotometr pro laboratorní a terénní měření v kulatých kyvetách