Nasycený vodný roztok fenolu v chloroformu a isoamylalkoholu v poměru
25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

  • Optimální pro izolaci RNA a pro procedury, při nichž je vyžadováno nízké pH fenolu
  • Nízkým pH fenolu docílíme sníženého obsahu DNA kontaminantů v eluátu RNA