Akční zboží

0986-SF-1000Wx1000H.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

ACETOFENON

fenylmethylketon

Detail
A01701_2117.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

ACETON

propanon, dimethylketon

Detail
6827_2339.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

ACETONITRIL

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Detail
A03501_181122_2377.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

AGAR-AGAR

Detail
R_T846_1_3902.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

AGARÓZA BROAD RANGE Roti®garose

Agaróza pro dělení DNA fragmentů v rozsahu od 200 bp do 40 kb, BioScience-Grade

Detail
S7906_2382.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

AKRYLAMID

2-propenamid, pro přípravu elektroforetických gelů

Detail
Akrylamid_bisacrylamid_40%_A_40_rotiphorese.png
Akční cena do 31. 5. 2021

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% NF ROTIPHORESE® (29 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

Detail
Akrylamid_bisacrylamid_37.5.png
Akční cena do 31. 5. 2021

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE®(37,5:1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 37,5 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Detail
ROTIPHORESE_GEL_4827.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% NF ROTIPHORESE® (29 : 1)

Vodný 30% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

Detail
R_30293_180423_2453.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% ROTIPHORESE® (37,5 : 1)

Vodný 30% roztok akrylamidu s přídavkem 0,8% bisakrylamidu (poměr 37,5 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Detail
ROTIPHORESE_GEL_2454.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (19 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Detail
R_15161_3800.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% NF ROTIPHORESE® (19 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

Detail
ROTIPHORESE_GEL_3177.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (29 : 1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

Detail
80761_101006_2293.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

ALBUMIN FRAKCE V

Hovězí sérový albumin, práškový, min 98 %

Detail
R_01631_180423_3197.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

Hovězí sérový albumin bez biotinu, práškový, min 98 %

Detail
Akční cena do 31. 5. 2021

ALBUMIN FRAKCE V, bez mastných kyselin

BSA

Detail
R_T844_1_180423_2953.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

ALBUMIN FRAKCE V, bez proteináz

BSA

Detail
R_2834_1_180423_3198.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

BSA

Detail
R38541_20180216_6211.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

ALBUMIN FRAKCE V, původem z USA

BSA z čerstvého hovězího krevního plazmatu Cohnovou extrakcí a následnou krystalizací z alkoholického roztoku při nízké teplotě.
Vysoce čistý albumin z Cohnovy extrakce získaný z krve dobytka ověřeného amerického původu. Albuminová frakce V je vhodná pro všechna standardní stanovení s potřebou blokace BSA či stabilizací protilátek a/nebo enzymů. Tento albumin je zejména nezbytný pro postupy vyžadující použití albuminu původem z USA.

Detail
R_37371_180423_2441.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

ALBUMIN, acetylovaný

BSA, lyofilizovaný

Detail
Akční cena do 31. 5. 2021

ALBUMIN, bez mastných kyselin, původem z USA

BSA
Vysoce čistý albumin z krve dobytka certifikovaného amerického původu. Vhodný pro všechna stanovení membránových proteinů či jiných proteinů mastných kyselin. Také vhodný pro stabilizaci protilátek, enzymů či mastných kyselin. Velmi nízký obsah endotoxinů a IgGs, vhodný pro buněčnou biologii. Vhodný pro metody vyžadující použití albuminu certifikovaného původu z USA.
K pročištění byla použita metoda tepelného šoku a diafiltrace, která poskytuje čistší produkty než běžný Cohnův proces.

Detail
S6749_2368.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

AMID KYSELINY MRAVENČÍ

Formamid

Detail
Akční cena do 31. 5. 2021

AMONIAK, VODNÝ ROZTOK

hydroxid amonný vodný roztok, čpavek

Detail
SHP62_3142.jpg
Akční cena do 31. 5. 2021

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

Detail