Výběr

Katalog

Biochemie

ROTI®QUANT

Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda

ROTI®NANOQUANT

Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda, pro extrémně malé množství bílkovin

ROTI®QUANT universal

Pro kvantifikaci proteinů (PCA reakce podle Biureta)

ROTI®-LUMIN

Chemoluminiscenční HRP (křenová peroxidáza) substrát

ACETYLTHIOCHOLIN JODID

S-acetylthiocholin jodid
substrát

5-BROM-4-CHLOR-3-INDOLYLFOSFÁT Na2

BCIP-disodná sůl
Substrát alkalické fosfatázy, zejména pro imunoblotové procedury. Snadno rozpustný ve vodě (20 mg/ml), špatně rozpustný v DMF.

3,3'-DIAMINOBENZIDIN TETRAHYDROCHLORID

DAB, 3,3',4,4'-tetra-aminobifenyl tetrahydrochlorid
Populární substrát peroxidáz. DAB se používá pro biochemické a histologické detekce endogenních peroxidáz jako je kataláza a cytochom oxidáza. Dále je to nejběžnější substrát pro avidin-peroxidásu (horseradish peroxidase - HRP) v histochemických a cytologických stanoveních. DAB je oxidován HRP a tvoří hnšdou sraženinu, která je nerozpustná ve vodných a organických rozpouštědlech. Tato sraženina je detekovatelná ve viditelném světle a neodbarvuje se během dlouhodobého skladování.

8-HYDROXYCHINOLIN-β-D-GLUKURONÁT Na

8-hydroxy-1-azanaftalen-β-D-glukuronid
substrát β-glukuronidázy, pro detekci E. coli

6-CHLOR-3-INDOXYLFOSFÁT p-TOLUIDINOVÁ SŮL

Rose-Phos p-toluidine salt
substrát alkalické fosfatázy

6-CHLOR-3-INDOXYL-β-D-GALAKTOPYRANOSID

Rose-Gal
substrát β-galaktosidázy

6-CHLOR-3-INDOXYL-β-D-GLUKURONÁT CYCLOHEXYLAMONNÝ

Rose-Glucuro CHA salt
substrát β-glukuronidázy

4-CHLOR-1-NAFTOL

Substát peroxidázy

3-INDOXYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

substrát glykosidázy

L-KARNOSIN

N-β-alanyl-L-histidin

KOELENTERAZIN

substrát luciferázy

D-LUCIFERIN

(S)-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazolin-4-karboxylová kyselina
substrát luciferázy

D-LUCIFERIN SODNÝ

(S)-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazolin-4-karboxylová kyselina, sodná sůl
substrát luciferázy

4-METHYLUMBELLIFERYL FOSFÁT

4-MUP fosfát, volná kyselina
substrát β-glukuronidázy

4-METHYLUMBELLIFERYL-β-D-GALAKTOPYRANOSID

MUGalaktosid
substrát glykosidázy

4-METHYLUMBELLIFERYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

MUGlukosid
substrát glykosidázy

4-METHYLUMBELLIFERYL-β-D-GLUKURONID DIHYDRÁT

MUG
substrát β-glukuronidázy, pro detekci E. coli
Ideální k fluorometrické detekci &beta-glukuronidázy hydrolyzované pomocí MUG na 4-methylumbelliferon. Detekce UV zářením (366 nm).

MODŘ p-NITROTETRAZOLIOVÁ, CHLORID

nitro-BT, NBT, chlorid nitrotetrazoliové modři

p-NITROFENYL-N-ACETYL-β-D-GALAKTOSAMINID

PNP-2-acetamido-2-deoxy-β-D-galaktosid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYL-N-ACETYL-β-D-GLUKOSAMINID

PNAG, PNP-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glukosaminid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYL-α-L-FUKOPYRANOSID

PNP-α-L-fukosid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYL-α-D-GALAKTOPYRANOSID

PNP-α-D-galaktosid, PNPG
substrát glykosidázy

o-NITROFENYL-β-D-GALAKTOPYRANOSID

ONPG, ONP-β-D-galaktopyranosid
Syntetický chromogenní substrát, hydrolýza β-galaktosidázou vede ke galaktóze a žlutému o-nitrofenolu. Často využívaná pro in vitro analýzu aktivity galaktózy.

p-NITROFENYL-β-D-GALAKTOPYRANOSID

PNP-β-D-galaktosid, PNPG
substrát glykosidázy

o-NITROFENYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

ONP-β-D-glukosid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

PNP-β-D-glukosid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYL-β-D-XYLOSID

PNPX, PNP-β-D-xylopyranosid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYLFOSFÁT DISODNÝ HEXAHYDRÁT

PNP-fosfát, pNPP
Substrát alkalické fosfatázy, zejména vhodný pro ELISA.

3,3',5,5'-TETRAMETHYLBENZIDIN

TMB
Používán jako vysoce senzitivní substát peroxidáz, zejména v ELISA metodách. Možná náhrada karcinogenního benzidinu. Snadno rozpustný v acetonu, chloroformu a ethanolu.

3,3',5,5'-TETRAMETHYLBENZIDIN DIHYDROCHLORID

TMB dihydrochlorid, TMB . 2HCl
Ve vodě rozpustný substrát peroxidázy. Používán v technikách jako je ELISA pro vysoce senzitivní detekci avidin-peroxidázy. Produkt je modrý a rozpustný, tedy snadno fotometricky stanovitelný. Dihydrochloridová forma je skvěle rozpustná ve vodě, čímž se stává perfektním nástrojem pro biochemii.

X-β-D-CELLOBIOSID

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-cellobiosid
substrát glykosidázy

X-α-GAL

5-brom-4-chlor-3-indolyl-α-D-galaktopyranosid
Kolorimetrický substrát α-galaktosidázy (melibiázy, α-D-galaktosid galaktohydrolázy), enzymu nezbytného pro meztabolizaci disacharidu melbiózy jako zdroje uhlíku.

Akce
Akční cena

X-β-GAL

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galaktosid
Kolorimetrický substrát ideální pro stanovení aktivity β-galaktosidázy.

X-β-D-GLUKOSAMINID

X-β-D-GlcNAc, 5-brom-4-chlor-3-indoxyl-N-acetyl-β-D-glukosaminid substrát glykosidázy

X-α-D-GLUKOSID

X-glc, 5-brom-4-chlor-3-indoxyl-α-D-glukopyranosid
substrát glykosidázy

Akce
Akční cena

X-β-D-GLUKURONOVÁ KYSELINA

X-gluc, 5-brom-4-chlor-3-indolyl-?-D-glukuronid cyklohexyl ammoná sůl monohydrát
substrát glukuronidázy
Pro kolorimetrické stanovení aktivity glukuronidázy. Během hydrolýzy X-Gluc vzniká kyselina glukuronová a 5-bromo-4-chloro-indoxyl, který se dále oxiduje na tmavě modré indigové barvivo. X-Gluc se dále používá k detekci kontaminací E. Coli v potravinách, vodě a krmivech. V molekulární genetice je populárním markerem pro expresní analýzu cílových genů.

X-β-D-GLUKOSID

X-glu, 5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-glukopyranosid
substrát glykosidázy

ALKALICKÁ FOSFATÁZA

z hovězí střevní sliznice
≥2000 glycinových U/mg proteinu (cca 6000 DEA U/mg proteinu)
Jedna glycinová jednotka (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje hydrolýzu jednoho µmolu p-nitrofenyl fosfátu/min při pH 9,6 a 25 °C v glycinovém pufru.

β-AMYLÁZA

z ječmenného sladu, lyofilizovaná, 16-24 U/mg

BROMELAIN

z mladých stonků ananasu (Bromeliaceae)

FAD Na2

flavin-adenin-dinukleotid disodná sůl, riboflavin-5'-adenosin difosfát disodná sůl

GLUKÓZAOXIDÁZA

GOx, GOD, z kropidláku černého (Aspergillus niger), sušená mrazem, cca 360 U/mg proteinu (280 U/mg materiálu)

GLUTAMÁTDEHYDROGENÁZA

GDH, GLDH, L-glutamát dehydrogenáza, z hovězích jater, sušená mrazem

HYALURONIDÁZA

Lyofilizovaná

CHYMOTRYPSIN

α-chymotrypsin
z hovězí slinivky

KATALÁZA

z hovězích jater, sušená mrazem

KOENZYM Q 10

ubichinon 50

LAKTÁT DEHYDROGENÁZA

Z vepřového srdce, sušená mrazem

LIPOXYGENÁZA

lipoxidáza, ze sójových bobů, k stereospecifické oxidaci arachidonové kyseliny

Akce
Akční cena
LYSOZYM

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

MALÁT DEHYDROGENÁZA

MDH, z vepřového srdce, sušená mrazem

NAD volná kyselina

β-nikotinamidadenindinukleotid

NADH Na2

β-nikotinamidadenindinukleotid disodný

NADP Na2

β-nikotinamidadenindinukleotidfosfát disodný

NADPH Na4

β-nikotinamidadenindinukleotidfosfát tetrasodný

PAPAIN

z papayového latexu 30000 USP-U/mg

PEPSIN z prasečího žaludku

Izolovaný z mykózy prasečího žaludku

PEROXIDÁZA

HRP, Horseradish peroxidase, Avidin-peroxidáza

Akce
Akční cena

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

RENIN

chymosin, renáza

TRYPSIN

Izolovaný z prasečí slinivky, lyofilizovaný

UREÁZA

z kanaválie (Canavalia ensiformis)
Hydroláza z rodiny amidáz, metaloenzym, štěpí močovinu na amonné a uhličitanové ionty.

ZYMOLYÁZA® 100T

≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z Arthrobacter luteus

Akce
Akční cena

ZYMOLYÁZA® 20T

≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus

p-AMINOBENZAMIDIN DIHYDROCHLORID

4-aminobenzamidin dihydrochlorid
Kompetitivní inhibitor trypsinu a trypsinu podobných enzymů, thrombinu a plasminu.

ANTIPAIN DIHYDROCHLORID

Inhibitor serinových/cysteinových proteáz a trypsinu podobných serinových proteáz.
Antipain byl izolován ze streptomycinu (aktinomycet). Reverzibilní inhibice papainu, trypsinu, katepsinů A, B a D, plasminu, chymotrypsinu, pepsinu a kalpaini I. Antipain má podobnou spektrální aktivitu s leupeptinem.

AEBSF HYDROCHLORID

4-(2-aminoethyl)benzensulfonyl fluorid hydrochlorid

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

APROTININ

lyofilizovaný

BACITRACIN

Peptidové antibiotikum a inhibitor proteázy

BENZAMIDIN MONOHYDRÁT

inhibitor serinových proteáz
Kompetitivní inhibitor trypsinu a příbuzných enzymů, akrosinu, thrombinu a plasminu

BESTATIN HYDROCHLORID

N-[(2S,3R)-3amino-2-hydroxy-4-fenylbuturyl]-L-leucin hydrochlorid
inhibitor aminopeptidáz
Kompetitivní a specifická inhibice aminopeptidázy B, leucin-aminipeptidázy a triaminopeptidázy. Neinhibituje aminopeptidázu A, trypsin, chymotripyin, elastázu, papain, pepsin, thermolysin. Bestatin nemá antibakteriální účinky a není fungicidní a jeho nízká toxicita z něj činí populární činidlo.

E-64

N-[N-(L-3-trans-karboxyoxiran-2-karbonyl)leucyl]-agmatin
inhibitor cysteinových proteináz
Ireversibilní, silná a velmi selektivní inhibice cysteinových proteináz (např. papainu, bromelainu, ficinu, cathepsinu B, H a L, tumor-cathepsinu, calpainu atd.). Neinhibituje serinové proteázy kromě trypsinu. Nízká toxicita, vysoká buněčná permeabilita a stabilita proti redukujícím činidlům činí z E-64 excelentí alternativu k leupeptinu či antipainu.

GENISTEIN

prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavon
Inhibitor tyrosin specifické protein kinasy

β-GLYCEROFOSFÁT DISODNÝ PENTAHYDRÁT

inhibitor fosfatázy
Jednoduchý donor organických fosfátů a substrát pro fosfatázu. Vhodný jako aditivum pro buněčné kultury, média a lýzové pufry.

LEUPEPTIN HEMISULFÁT

Leupeptin kompetitivně inhibuje kalpain, kathepsin B, kallikrein, papain, plasmin a trypsin. Nízká nebo žádná inhibice pepsinu, kathepsinu A a D a chymotrypsinu.

Akce
Akční cena

PEFABLOC® SC inhibitor proteáz

hydrochlorid 4-(2-aminoethyl)-benzylsulfonylfluoridu

PEPSTATIN A

Silná, vysoce selektivní inhibice pepsinu, reninu, kathepsinu D, chymosinu, proteázy B a retrovirových proteáz. Neinhibuje thiolproteázy, neutrální proteázy a serinové proteázy.

Akce
Akční cena

PMSF

fenylmethylsulfonylfluorid

RADICIKOL

Silný inhibitor HSP90, makrolaktonové antibiotikum

TRYPSIN inhibitor

Ze sojových bobů

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V

ALBUMIN FRAKCE V

Hovězí sérový albumin, práškový, min 98 %

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

Hovězí sérový albumin bez biotinu, práškový, min 98 %

Akce
Akční cena
ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

ALBUMIN FRAKCE V, pH 5,2

BSA

Akce
Akční cena
ALBUMIN, IgG-free

ALBUMIN, acetylovaný

BSA, lyofilizovaný

Akce
Akční cena

ALBUMIN FRAKCE V, původem z USA

BSA z čerstvého hovězího krevního plazmatu Cohnovou extrakcí a následnou krystalizací z alkoholického roztoku při nízké teplotě.
Vysoce čistý albumin z Cohnovy extrakce získaný z krve dobytka ověřeného amerického původu. Albuminová frakce V je vhodná pro všechna standardní stanovení s potřebou blokace BSA či stabilizací protilátek a/nebo enzymů. Tento albumin je zejména nezbytný pro postupy vyžadující použití albuminu původem z USA.

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ALBUMIN, bez mastných kyselin, původem z USA

BSA
Vysoce čistý albumin z krve dobytka certifikovaného amerického původu. Vhodný pro všechna stanovení membránových proteinů či jiných proteinů mastných kyselin. Také vhodný pro stabilizaci protilátek, enzymů či mastných kyselin. Velmi nízký obsah endotoxinů a IgGs, vhodný pro buněčnou biologii. Vhodný pro metody vyžadující použití albuminu certifikovaného původu z USA.
K pročištění byla použita metoda tepelného šoku a diafiltrace, která poskytuje čistší produkty než běžný Cohnův proces.

LAKTALBUMIN HYDROLYZÁT

pro kultivaci laktobacilů, pro tkáňové kultury, produkci vakcín a fermentační procedury

10× PBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok PBS (Phosphate buffered saline)

10× TBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok TBS (Tris buffered saline)

ACES PUFFERAN®

N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonová kyselina

ADA PUFFERAN®

N-(2-acetamido)-iminodioctová kyselina

AMP PUFFERAN®

2-amino-2-methylpropan-1-ol

AMPSO PUFFERAN®

kyselina 3-N-(α,α-dimethylhydroxyethyl)amino-2-hydroxy-propansulfonová

AMPSO Na PUFFERAN®

sodná sůl kyseliny 3-N-(α,α-dimethylhydroxyethyl)amino-2-hydroxypropansulfonové

BES PUFFERAN®

kyselina N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonová

BICIN PUFFERAN®

N,N-bis-(2-hydroxyethyl)glycin

Akce
Akční cena

BIS-TRIS PUFFERAN®

bis-(2-hydroxyethyl)-imino-tris-(hydroxymethyl)-methan

BIS-TRIS-PROPAN PUFFERAN®

1,3-bis[tris(hydroxymethyl)-methylamino]-propan

CAPS PUFFERAN®

kyselina 3-N-cyklohexylaminopropansulfonová

CAPSO PUFFERAN®

kyselina 3-N-cyklohexylamino-2-hydroxypropansulfonová

CAPSO Na PUFFERAN®

3-N-cyklohexylamino-2-hydroxypropansulfonan sodný

CHES PUFFERAN®

2-(cyklohexylamino)-ethansulfonová kyselina

DIHYDROGENCITRONAN SODNÝ

bezvodý citronan sodný primární

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

primární fosforečnan draselný

DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

dihydrát primárního fosforečnanu sodného

DIPSO PUFFERAN®

3-N-bis(hydroxyethyl)-amino-2-hydroxypropansulfonová kyselina

Akce
Akční cena

GLYCIN

kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová

GLYCYL-GLYCIN PUFFERAN®

diglycin, Gly-gly

Akce
Akční cena

HEPES

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina

HEPES Na0,5 PUFFERAN®

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina, 0,5 Na

HEPES Na PUFFERAN®

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonan sodný

HEPPS, EPPS PUFFERAN®

kyselina 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-propansulfonová

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan draselný

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan sodný

HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ

kyselý uhličitan sodný

Akce
Akční cena

CHAPS PUFFERAN®

3-[(3-cholamidopropyl)-dimethylammonio]-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

CHAPSO PUFFERAN®

3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylamino]-2-hydroxy-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

IMIDAZOL

glyoxalin

KAKODYLAN SODNÝ TRIHYDRÁT PUFFERAN®

dimethylarseničnan sodný

Akce
Akční cena

MES

kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová

MES MONOHYDRÁT PUFFERAN®

kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová monohydrát

MES K PUFFERAN®

2-(N-morfolino)-ethansulfonan draselný

MES Na PUFFERAN®

2-(N-morfolino)-ethansulfonan sodný

Akce
Akční cena

MOPS PUFFERAN®

kyselina 3-(N-morfolino)-propansulfonová

MOPS Na PUFFERAN®

3-(N-morfolino)-propansulfonan sodný

MOPSO PUFFERAN®

kyselina 3-(N-morfolino)-2-hydroxypropansulfonová

MOPSO Na PUFFERAN®

3-(N-morfolino)-2-hydroxypropansulfonan sodný

MRAVENČAN SODNÝ

methanoát sodný

OCTAN DRASELNÝ

ethanoát draselný

OCTAN SODNÝ

ethanoát sodný bezvodý

Akce
Akční cena

PIPES PUFFERAN®

piperazin-N,N`-bis-(2-ethansulfonová kyselina)

PIPES Na1 PUFFERAN®

piperazin-N,N'-bis-(2-ethansulfonová kyselina), sodná sůl

PIPES Na1,5 PUFFERAN®

piperazin-N,N'-bis-(2-ethansulfonová kyselina) 1,5 Na

PIPES Na2 PUFFERAN®

piperazin-N,N`-bis-(2-ethansulfonová kyselina), disodná sůl

POPSO PUFFERAN®

piperazin-N,N'-bis-(2-hydroxypropansulfonová kyselina)

POPSO Na1,5 PUFFERAN®

piperazin-N,N'-bis-(2-hydroxypropansulfonová kyselina), sodná sůl

PYRIDIN

azabenzen

SUKCINÁT SODNÝ HEXAHYDRÁT

kyselina jantarová disodná sůl hexahydrát

TAPS PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methyl-3-aminopropansulfonová kyselina

TAPSO PUFFERAN®

3-N-tris-(hydroxymethyl)-methylamino-2-hydroxypropansulfonová kyselina

TAPSO Na PUFFERAN®

3-N-tris-(hydroxymethyl)-methylamino-2-hydroxypropansulfonan sodný

TAURIN

2-aminoethansulfonová kyselina

Akce
Akční cena

TES PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methyl-2-aminoethansulfonová kyselina

Akce
Akční cena

TRICIN PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methylglycin

TRIETHANOLAMIN

TEA, 2,2',2''-nitrilotriethanol, tris(2-hydroxyethyl)amin

TRIETHANOLAMIN HYDROCHLORID

TEA-HCl, tris-(2-hydroxyethyl)-ammoniumchlorid

Akce
Akční cena

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

TRIS ACETÁT PUFFERAN®

tris(hydroxymethyl)-aminomethan acetát

Akce
Akční cena

TRIS HYDROCHLORID PUFFERAN®

hydrochlorid tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu

BRIJ® 35

polyoxyethylenlaurylether, polyethylenglykollaurylether
neinotvý detergent

CETYLPYRIDINIUM CHLORID MONOHYDRÁT

hexadecylpyridinium chlorid monohydrát, CPC
Kationtový detergent

CETYLTRIMETHYLAMONIUM BROMID

hexadecyltrimethylamonium bromid, CTAB
Kationtový detergent

DEOXYCHOLAN SODNÝ

DOC, deoxycholát sodný, sodná sůl deoxycholové kyseliny
aniontový detergent

Akce
Akční cena

DIGITONIN

n-DODECYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

neiontový detergent

DODECYL-β-D-MALTOSID

DDM, lauryl-β-D-maltosid
neiontový detergent

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

ECOSURF™ SA-9

Alternativa k Tritonu X-100, neionogenní detergent.
Směs C6-C16 ethoxylovaných a propoxylovaných alkoholů.

CHOLÁT SODNÝ

sodná sůl cholové kyseliny
aniontový detergent

KYSELINA CHENODEOXYCHOLOVÁ

3α,7α-dihydroxy-5β-cholanová kyselina
Aniontový detergent

LDS

dodecylsíran lithný, laurylsíran lithný
Aniontový detergent

n-OKTYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

OGP, octylglukosid
Neiontový nedenaturující ve vodě rozpustný detergent používaný zejména pro izolaci membránových proteinů. Snadno odstranitelný dialýzou. Nulová fotometrická absorbce při 280 nm.

n-OKTYL-β-D-THIOGALAKTOPYRANOSID

oktyl-β-D-thiogalaktosid
neiontový detergent

n-OKTYL-β-D-THIOGLUKOPYRANOSID

oktyl-β-D-thioglukosid
neiontový detergent
Vynikající stabilita ve vodném roztoku, snadno odstranitelný dialýzou. Je tedy velmi vhodný pro izolaci membránových proteinů.

Akce
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

SULFOBETAIN 8

SB-8, N-oktyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

SULFOBETAIN 10

SB-10, N-decyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

SULFOBETAIN 12

SB-12, N-dodecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

SULFOBETAIN 14

SB-14, N-tetradecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

SULFOBETAIN 16

SB-16, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

TERGITOL™ 15-S-9

sek. alkoxypolyethylenglykol, polyethylenglykolether, sek. alkoholethoxylát
neiontový detergent, alternativa k Tritonu® X 100

TETRADECYLTRIMETHYLAMONIUM BROMID

MTAB, myristyltrimethylamonium bromid
Kationtový detergent

TRITON® X 100

polyethylenglykolalkylfenylether
neiontový detergent

Akce
Akční cena

TWEEN® 20

polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neintový detergent

TWEEN® 40

polyoxyethylen-40-sorbitan monopalmiát, polysorbát 40
neiontový detergent

TWEEN® 60

polyoxyethylen-60-sorbitan monostearát, polysorbát 60
neiontový detergent

TWEEN® 80

polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent

ROTI®-STOCK 20% SDS

20% zásobní roztok SDS (sodium dodecyl sulfát) pro molekulární biologii a elektroforézu