Výběr

Katalog

Biochemie

Akce
Akční cena
ROTI<sup>&reg</sup>QUANT

ROTI®QUANT

Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda

Akce
Akční cena
ROTI<sup>&reg</sup>NANOQUANT

ROTI®NANOQUANT

Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda, pro extrémně malé množství bílkovin

Akce
Akční cena
ROTI<sup>&reg</sup>QUANT universal

ROTI®QUANT universal

Pro kvantifikaci proteinů (PCA reakce podle Biureta)

ROTI®-LUMIN

Chemoluminiscenční HRP (křenová peroxidáza) substrát

ACETYLTHIOCHOLIN JODID

S-acetylthiocholin jodid
substrát

5-BROM-4-CHLOR-3-INDOLYLFOSFÁT Na2

BCIP-disodná sůl
Substrát alkalické fosfatázy, zejména pro imunoblotové procedury. Snadno rozpustný ve vodě (20 mg/ml), špatně rozpustný v DMF.

3,3'-DIAMINOBENZIDIN TETRAHYDROCHLORID

DAB, 3,3',4,4'-tetra-aminobifenyl tetrahydrochlorid
Populární substrát peroxidáz. DAB se používá pro biochemické a histologické detekce endogenních peroxidáz jako je kataláza a cytochom oxidáza. Dále je to nejběžnější substrát pro avidin-peroxidásu (horseradish peroxidase - HRP) v histochemických a cytologických stanoveních. DAB je oxidován HRP a tvoří hnšdou sraženinu, která je nerozpustná ve vodných a organických rozpouštědlech. Tato sraženina je detekovatelná ve viditelném světle a neodbarvuje se během dlouhodobého skladování.

8-HYDROXYCHINOLIN-β-D-GLUKURONÁT Na

8-hydroxy-1-azanaftalen-β-D-glukuronid
substrát β-glukuronidázy, pro detekci E. coli

6-CHLOR-3-INDOXYLFOSFÁT p-TOLUIDINOVÁ SŮL

Rose-Phos p-toluidine salt
substrát alkalické fosfatázy

6-CHLOR-3-INDOXYL-β-D-GALAKTOPYRANOSID

Rose-Gal
substrát β-galaktosidázy

6-CHLOR-3-INDOXYL-β-D-GLUKURONÁT CYCLOHEXYLAMONNÝ

Rose-Glucuro CHA salt
substrát β-glukuronidázy

4-CHLOR-1-NAFTOL

Substát peroxidázy

3-INDOXYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

substrát glykosidázy

L-KARNOSIN

N-β-alanyl-L-histidin

KOELENTERAZIN

substrát luciferázy

D-LUCIFERIN

(S)-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazolin-4-karboxylová kyselina
substrát luciferázy

D-LUCIFERIN SODNÝ

(S)-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazolin-4-karboxylová kyselina, sodná sůl
substrát luciferázy

4-METHYLUMBELLIFERYL FOSFÁT

4-MUP fosfát, volná kyselina
substrát β-glukuronidázy

4-METHYLUMBELLIFERYL-β-D-GALAKTOPYRANOSID

MUGalaktosid
substrát glykosidázy

4-METHYLUMBELLIFERYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

MUGlukosid
substrát glykosidázy

4-METHYLUMBELLIFERYL-β-D-GLUKURONID DIHYDRÁT

MUG
substrát β-glukuronidázy, pro detekci E. coli
Ideální k fluorometrické detekci &beta-glukuronidázy hydrolyzované pomocí MUG na 4-methylumbelliferon. Detekce UV zářením (366 nm).

MODŘ p-NITROTETRAZOLIOVÁ, CHLORID

nitro-BT, NBT, chlorid nitrotetrazoliové modři

p-NITROFENYL-N-ACETYL-β-D-GALAKTOSAMINID

PNP-2-acetamido-2-deoxy-β-D-galaktosid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYL-N-ACETYL-β-D-GLUKOSAMINID

PNAG, PNP-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glukosaminid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYL-α-L-FUKOPYRANOSID

PNP-α-L-fukosid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYL-α-D-GALAKTOPYRANOSID

PNP-α-D-galaktosid, PNPG
substrát glykosidázy

o-NITROFENYL-β-D-GALAKTOPYRANOSID

ONPG, ONP-β-D-galaktopyranosid
Syntetický chromogenní substrát, hydrolýza β-galaktosidázou vede ke galaktóze a žlutému o-nitrofenolu. Často využívaná pro in vitro analýzu aktivity galaktózy.

p-NITROFENYL-β-D-GALAKTOPYRANOSID

PNP-β-D-galaktosid, PNPG
substrát glykosidázy

o-NITROFENYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

ONP-β-D-glukosid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

PNP-β-D-glukosid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYL-β-D-XYLOSID

PNPX, PNP-β-D-xylopyranosid
substrát glykosidázy

p-NITROFENYLFOSFÁT DISODNÝ HEXAHYDRÁT

PNP-fosfát, pNPP
Substrát alkalické fosfatázy, zejména vhodný pro ELISA.

3,3',5,5'-TETRAMETHYLBENZIDIN

TMB
Používán jako vysoce senzitivní substát peroxidáz, zejména v ELISA metodách. Možná náhrada karcinogenního benzidinu. Snadno rozpustný v acetonu, chloroformu a ethanolu.

3,3',5,5'-TETRAMETHYLBENZIDIN DIHYDROCHLORID

TMB dihydrochlorid, TMB . 2HCl
Ve vodě rozpustný substrát peroxidázy. Používán v technikách jako je ELISA pro vysoce senzitivní detekci avidin-peroxidázy. Produkt je modrý a rozpustný, tedy snadno fotometricky stanovitelný. Dihydrochloridová forma je skvěle rozpustná ve vodě, čímž se stává perfektním nástrojem pro biochemii.

X-β-D-CELLOBIOSID

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-cellobiosid
substrát glykosidázy

X-α-GAL

5-brom-4-chlor-3-indolyl-α-D-galaktopyranosid
Kolorimetrický substrát α-galaktosidázy (melibiázy, α-D-galaktosid galaktohydrolázy), enzymu nezbytného pro meztabolizaci disacharidu melbiózy jako zdroje uhlíku.

Akce
Akční cena

X-β-GAL

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galaktosid
Kolorimetrický substrát ideální pro stanovení aktivity β-galaktosidázy.

X-β-D-GLUKOSAMINID

X-β-D-GlcNAc, 5-brom-4-chlor-3-indoxyl-N-acetyl-β-D-glukosaminid substrát glykosidázy

X-α-D-GLUKOSID

X-glc, 5-brom-4-chlor-3-indoxyl-α-D-glukopyranosid
substrát glykosidázy

X-β-D-GLUKURONOVÁ KYSELINA

X-gluc, 5-brom-4-chlor-3-indolyl-?-D-glukuronid cyklohexyl ammoná sůl monohydrát
substrát glukuronidázy
Pro kolorimetrické stanovení aktivity glukuronidázy. Během hydrolýzy X-Gluc vzniká kyselina glukuronová a 5-bromo-4-chloro-indoxyl, který se dále oxiduje na tmavě modré indigové barvivo. X-Gluc se dále používá k detekci kontaminací E. Coli v potravinách, vodě a krmivech. V molekulární genetice je populárním markerem pro expresní analýzu cílových genů.

X-β-D-GLUKOSID

X-glu, 5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-glukopyranosid
substrát glykosidázy

ALKALICKÁ FOSFATÁZA

z hovězí střevní sliznice
≥2000 glycinových U/mg proteinu (cca 6000 DEA U/mg proteinu)
Jedna glycinová jednotka (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje hydrolýzu jednoho µmolu p-nitrofenyl fosfátu/min při pH 9,6 a 25 °C v glycinovém pufru.

β-AMYLÁZA

z ječmenného sladu, lyofilizovaná, 16-24 U/mg

BROMELAIN

z mladých stonků ananasu (Bromeliaceae)

Akce
Akční cena

FAD Na2

flavin-adenin-dinukleotid disodná sůl, riboflavin-5'-adenosin difosfát disodná sůl

GLUKÓZAOXIDÁZA

GOx, GOD, z kropidláku černého (Aspergillus niger), sušená mrazem, cca 360 U/mg proteinu (280 U/mg materiálu)

GLUTAMÁTDEHYDROGENÁZA

GDH, GLDH, L-glutamát dehydrogenáza, z hovězích jater, sušená mrazem

HYALURONIDÁZA

Lyofilizovaná

CHYMOTRYPSIN

α-chymotrypsin
z hovězí slinivky

KATALÁZA

z hovězích jater, sušená mrazem

Akce
Akční cena

KOENZYM Q 10

ubichinon 50

LAKTÁT DEHYDROGENÁZA

Z vepřového srdce, sušená mrazem

LIPOXYGENÁZA

lipoxidáza, ze sójových bobů, k stereospecifické oxidaci arachidonové kyseliny

Akce
Akční cena
LYSOZYM

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

MALÁT DEHYDROGENÁZA

MDH, z vepřového srdce, sušená mrazem

Akce
Akční cena

NAD volná kyselina

β-nikotinamidadenindinukleotid

Akce
Akční cena

NADH Na2

β-nikotinamidadenindinukleotid disodný

Akce
Akční cena

NADP Na2

β-nikotinamidadenindinukleotidfosfát disodný

Akce
Akční cena

NADPH Na4

β-nikotinamidadenindinukleotidfosfát tetrasodný

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PAPAIN

z papayového latexu 30000 USP-U/mg

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

PEPSIN z prasečího žaludku

Izolovaný z mykózy prasečího žaludku

PEROXIDÁZA

HRP, Horseradish peroxidase, Avidin-peroxidáza

Akce
Akční cena

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

RENIN

chymosin, renáza

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

TRYPSIN

Izolovaný z prasečí slinivky, lyofilizovaný

UREÁZA

z kanaválie (Canavalia ensiformis)
Hydroláza z rodiny amidáz, metaloenzym, štěpí močovinu na amonné a uhličitanové ionty.

ZYMOLYÁZA® 100T

≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z Arthrobacter luteus

Akce
Akční cena

ZYMOLYÁZA® 20T

≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus

p-AMINOBENZAMIDIN DIHYDROCHLORID

4-aminobenzamidin dihydrochlorid
Kompetitivní inhibitor trypsinu a trypsinu podobných enzymů, thrombinu a plasminu.

ANTIPAIN DIHYDROCHLORID

Inhibitor serinových/cysteinových proteáz a trypsinu podobných serinových proteáz.
Antipain byl izolován ze streptomycinu (aktinomycet). Reverzibilní inhibice papainu, trypsinu, katepsinů A, B a D, plasminu, chymotrypsinu, pepsinu a kalpaini I. Antipain má podobnou spektrální aktivitu s leupeptinem.

AEBSF HYDROCHLORID

4-(2-aminoethyl)benzensulfonyl fluorid hydrochlorid

APROTININ

lyofilizovaný

BACITRACIN

Peptidové antibiotikum a inhibitor proteázy

BENZAMIDIN MONOHYDRÁT

inhibitor serinových proteáz
Kompetitivní inhibitor trypsinu a příbuzných enzymů, akrosinu, thrombinu a plasminu

BESTATIN HYDROCHLORID

N-[(2S,3R)-3amino-2-hydroxy-4-fenylbuturyl]-L-leucin hydrochlorid
inhibitor aminopeptidáz
Kompetitivní a specifická inhibice aminopeptidázy B, leucin-aminipeptidázy a triaminopeptidázy. Neinhibituje aminopeptidázu A, trypsin, chymotripyin, elastázu, papain, pepsin, thermolysin. Bestatin nemá antibakteriální účinky a není fungicidní a jeho nízká toxicita z něj činí populární činidlo.

E-64

N-[N-(L-3-trans-karboxyoxiran-2-karbonyl)leucyl]-agmatin
inhibitor cysteinových proteináz
Ireversibilní, silná a velmi selektivní inhibice cysteinových proteináz (např. papainu, bromelainu, ficinu, cathepsinu B, H a L, tumor-cathepsinu, calpainu atd.). Neinhibituje serinové proteázy kromě trypsinu. Nízká toxicita, vysoká buněčná permeabilita a stabilita proti redukujícím činidlům činí z E-64 excelentí alternativu k leupeptinu či antipainu.

GENISTEIN

prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavon
Inhibitor tyrosin specifické protein kinasy

β-GLYCEROFOSFÁT DISODNÝ PENTAHYDRÁT

inhibitor fosfatázy
Jednoduchý donor organických fosfátů a substrát pro fosfatázu. Vhodný jako aditivum pro buněčné kultury, média a lýzové pufry.

LEUPEPTIN HEMISULFÁT

Leupeptin kompetitivně inhibuje kalpain, kathepsin B, kallikrein, papain, plasmin a trypsin. Nízká nebo žádná inhibice pepsinu, kathepsinu A a D a chymotrypsinu.

PEFABLOC® SC inhibitor proteáz

hydrochlorid 4-(2-aminoethyl)-benzylsulfonylfluoridu

PEPSTATIN A

Silná, vysoce selektivní inhibice pepsinu, reninu, kathepsinu D, chymosinu, proteázy B a retrovirových proteáz. Neinhibuje thiolproteázy, neutrální proteázy a serinové proteázy.

PMSF

fenylmethylsulfonylfluorid

RADICIKOL

Silný inhibitor HSP90, makrolaktonové antibiotikum

TRYPSIN inhibitor

Ze sojových bobů

ALBUMIN FRAKCE V

Hovězí sérový albumin, práškový, min 98 %

ALBUMIN FRAKCE V, bez biotinu

Hovězí sérový albumin bez biotinu, práškový, min 98 %

ALBUMIN, acetylovaný

BSA, lyofilizovaný

ALBUMIN FRAKCE V, původem z USA

BSA z čerstvého hovězího krevního plazmatu Cohnovou extrakcí a následnou krystalizací z alkoholického roztoku při nízké teplotě.
Vysoce čistý albumin z Cohnovy extrakce získaný z krve dobytka ověřeného amerického původu. Albuminová frakce V je vhodná pro všechna standardní stanovení s potřebou blokace BSA či stabilizací protilátek a/nebo enzymů. Tento albumin je zejména nezbytný pro postupy vyžadující použití albuminu původem z USA.

ALBUMIN, bez mastných kyselin, původem z USA

BSA
Vysoce čistý albumin z krve dobytka certifikovaného amerického původu. Vhodný pro všechna stanovení membránových proteinů či jiných proteinů mastných kyselin. Také vhodný pro stabilizaci protilátek, enzymů či mastných kyselin. Velmi nízký obsah endotoxinů a IgGs, vhodný pro buněčnou biologii. Vhodný pro metody vyžadující použití albuminu certifikovaného původu z USA.
K pročištění byla použita metoda tepelného šoku a diafiltrace, která poskytuje čistší produkty než běžný Cohnův proces.

LAKTALBUMIN HYDROLYZÁT

pro kultivaci laktobacilů, pro tkáňové kultury, produkci vakcín a fermentační procedury

Akce
Akční cena

10× PBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok PBS (Phosphate buffered saline)

10× TBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok TBS (Tris buffered saline)

ACES PUFFERAN®

N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonová kyselina

ADA PUFFERAN®

N-(2-acetamido)-iminodioctová kyselina

AMP PUFFERAN®

2-amino-2-methylpropan-1-ol

AMPSO PUFFERAN®

kyselina 3-N-(α,α-dimethylhydroxyethyl)amino-2-hydroxy-propansulfonová

AMPSO Na PUFFERAN®

sodná sůl kyseliny 3-N-(α,α-dimethylhydroxyethyl)amino-2-hydroxypropansulfonové

BES PUFFERAN®

kyselina N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonová

BICIN PUFFERAN®

N,N-bis-(2-hydroxyethyl)glycin

BIS-TRIS PUFFERAN®

bis-(2-hydroxyethyl)-imino-tris-(hydroxymethyl)-methan

BIS-TRIS-PROPAN PUFFERAN®

1,3-bis[tris(hydroxymethyl)-methylamino]-propan

CAPS PUFFERAN®

kyselina 3-N-cyklohexylaminopropansulfonová

CAPSO PUFFERAN®

kyselina 3-N-cyklohexylamino-2-hydroxypropansulfonová

CAPSO Na PUFFERAN®

3-N-cyklohexylamino-2-hydroxypropansulfonan sodný

CHES PUFFERAN®

2-(cyklohexylamino)-ethansulfonová kyselina

DIHYDROGENCITRONAN SODNÝ

bezvodý citronan sodný primární

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

primární fosforečnan draselný

DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

dihydrát primárního fosforečnanu sodného

DIPSO PUFFERAN®

3-N-bis(hydroxyethyl)-amino-2-hydroxypropansulfonová kyselina

Akce
Akční cena

GLYCIN

kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová

GLYCYL-GLYCIN PUFFERAN®

diglycin, Gly-gly

HEPES

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina

HEPES Na0,5 PUFFERAN®

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina, 0,5 Na

HEPES Na PUFFERAN®

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonan sodný

HEPPS, EPPS PUFFERAN®

kyselina 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-propansulfonová

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan draselný

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan sodný

HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ

kyselý uhličitan sodný

CHAPS PUFFERAN®

3-[(3-cholamidopropyl)-dimethylammonio]-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

CHAPSO PUFFERAN®

3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylamino]-2-hydroxy-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

IMIDAZOL

glyoxalin

KAKODYLAN SODNÝ TRIHYDRÁT PUFFERAN®

dimethylarseničnan sodný

MES

kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová

MES MONOHYDRÁT PUFFERAN®

kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová monohydrát

MES K PUFFERAN®

2-(N-morfolino)-ethansulfonan draselný

MES Na PUFFERAN®

2-(N-morfolino)-ethansulfonan sodný

MOPS PUFFERAN®

kyselina 3-(N-morfolino)-propansulfonová

MOPS Na PUFFERAN®

3-(N-morfolino)-propansulfonan sodný

MOPSO PUFFERAN®

kyselina 3-(N-morfolino)-2-hydroxypropansulfonová

MOPSO Na PUFFERAN®

3-(N-morfolino)-2-hydroxypropansulfonan sodný

MRAVENČAN SODNÝ

methanoát sodný

OCTAN DRASELNÝ

ethanoát draselný

OCTAN SODNÝ

ethanoát sodný bezvodý

PIPES PUFFERAN®

piperazin-N,N`-bis-(2-ethansulfonová kyselina)

PIPES Na1 PUFFERAN®

piperazin-N,N'-bis-(2-ethansulfonová kyselina), sodná sůl

PIPES Na2 PUFFERAN®

piperazin-N,N`-bis-(2-ethansulfonová kyselina), disodná sůl

POPSO PUFFERAN®

piperazin-N,N'-bis-(2-hydroxypropansulfonová kyselina)

POPSO Na1,5 PUFFERAN®

piperazin-N,N'-bis-(2-hydroxypropansulfonová kyselina), sodná sůl

PYRIDIN

azabenzen

SUKCINÁT SODNÝ HEXAHYDRÁT

kyselina jantarová disodná sůl hexahydrát

TAPS PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methyl-3-aminopropansulfonová kyselina

TAPSO PUFFERAN®

3-N-tris-(hydroxymethyl)-methylamino-2-hydroxypropansulfonová kyselina

TAPSO Na PUFFERAN®

3-N-tris-(hydroxymethyl)-methylamino-2-hydroxypropansulfonan sodný

TAURIN

2-aminoethansulfonová kyselina

TES PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methyl-2-aminoethansulfonová kyselina

TRICIN PUFFERAN®

N-tris-(hydroxymethyl)-methylglycin

TRIETHANOLAMIN

TEA, 2,2',2''-nitrilotriethanol, tris(2-hydroxyethyl)amin

TRIETHANOLAMIN HYDROCHLORID

TEA-HCl, tris-(2-hydroxyethyl)-ammoniumchlorid

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

TRIS ACETÁT PUFFERAN®

tris(hydroxymethyl)-aminomethan acetát

TRIS HYDROCHLORID PUFFERAN®

hydrochlorid tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

UHLIČITAN SODNÝ

Bezvodý

BRIJ® 35

polyoxyethylenlaurylether, polyethylenglykollaurylether
neinotvý detergent

CETYLPYRIDINIUM CHLORID MONOHYDRÁT

hexadecylpyridinium chlorid monohydrát, CPC
Kationtový detergent

CETYLTRIMETHYLAMONIUM BROMID

hexadecyltrimethylamonium bromid, CTAB
Kationtový detergent

DEOXYCHOLAN SODNÝ

DOC, deoxycholát sodný, sodná sůl deoxycholové kyseliny
aniontový detergent

n-DODECYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

neiontový detergent

Akce
Akční cena

DODECYL-β-D-MALTOSID

DDM, lauryl-β-D-maltosid
neiontový detergent

ECOSURF™ SA-9

Alternativa k Tritonu X-100, neionogenní detergent.
Směs C6-C16 ethoxylovaných a propoxylovaných alkoholů.

CHOLÁT SODNÝ

sodná sůl cholové kyseliny
aniontový detergent

KYSELINA CHENODEOXYCHOLOVÁ

3α,7α-dihydroxy-5β-cholanová kyselina
Aniontový detergent

LDS

dodecylsíran lithný, laurylsíran lithný
Aniontový detergent

n-OKTYL-β-D-GLUKOPYRANOSID

OGP, octylglukosid
Neiontový nedenaturující ve vodě rozpustný detergent používaný zejména pro izolaci membránových proteinů. Snadno odstranitelný dialýzou. Nulová fotometrická absorbce při 280 nm.

n-OKTYL-β-D-THIOGALAKTOPYRANOSID

oktyl-β-D-thiogalaktosid
neiontový detergent

n-OKTYL-β-D-THIOGLUKOPYRANOSID

oktyl-β-D-thioglukosid
neiontový detergent
Vynikající stabilita ve vodném roztoku, snadno odstranitelný dialýzou. Je tedy velmi vhodný pro izolaci membránových proteinů.

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

SULFOBETAIN 8

SB-8, N-oktyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

SULFOBETAIN 10

SB-10, N-decyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

SULFOBETAIN 12

SB-12, N-dodecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

SULFOBETAIN 14

SB-14, N-tetradecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

SULFOBETAIN 16

SB-16, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

TERGITOL™ 15-S-9

sek. alkoxypolyethylenglykol, polyethylenglykolether, sek. alkoholethoxylát
neiontový detergent, alternativa k Tritonu® X 100

TETRADECYLTRIMETHYLAMONIUM BROMID

MTAB, myristyltrimethylamonium bromid
Kationtový detergent

TRITON® X 100

polyethylenglykolalkylfenylether
neiontový detergent

TWEEN® 20

polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neintový detergent

TWEEN® 40

polyoxyethylen-40-sorbitan monopalmiát, polysorbát 40
neiontový detergent

TWEEN® 60

polyoxyethylen-60-sorbitan monostearát, polysorbát 60
neiontový detergent

TWEEN® 80

polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent

ROTI®-STOCK 20% SDS

20% zásobní roztok SDS (sodium dodecyl sulfát) pro molekulární biologii a elektroforézu