Výběr

Katalog

Mikrobiologie

Kit barvící dle Ziehl-Neelsena

Barvící sada pro vizualizaci mykobakterií (např. bakterie TB) a dalších acidorezistentních bakterií

Laktofenolová modř roztok

Barvivo pro identifikaci a vizualizaci buněk hub při mikrobiologických testech

LOEFFLERŮV ROZTOK

0,5% roztok methylenové modři, pro mikroskopii a počítání buněk

ČERŇ SUDANOVÁ B

C.I.26150, neptunová čerň

ČERVEŇ BENGÁLSKÁ

C.I.45440, Rose Bengal B

ČERVEŇ ALIZARINOVÁ S

C.I.58005, sodná sůl kyseliny alizarinsulfonové, alizarinkarmín

VIOLEŤ KRYSTALOVÁ

C.I.42555, hexamethylpararosanilin chlorid, methyl violeť 10B, genciánová violeť
Krystalová violeť je rozpustná ve vodě i alkoholu

EOSIN Y

C.I. 45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl

SAFRANIN O

C.I.50240, Safranin T

ZELEŇ MALACHITOVÁ OXALÁT

C.I. 42000, N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-diaminotrifenylkarbenium oxalát

Karbolfuchsin roztok

Roztok pro barvení bakterií (Gramovo barvení a barvení acidorezistentních bakterií, např. bakterií TB podle Ziehl-Neelsena)

Kit pro Gramovo barvení

Barvící sada pro rozlišení grampozitivních a gramnegativních bakterií

Gramův odbarvovací roztok

ethanolový roztok s 25 % acetonu k diferenciaci bakterií během Gramova barvení

Lugolův roztok

1% vodný roztok elementárního jodu a jodidu draselného

Safranin roztok

Pro Gramovo barvení

Neisserův roztok I

Roztok pro barvení Corynebacterium diphteriae podle Neissera

Neisserův roztok II

Roztok pro barvení Corynebacterium diphteriae podle Neissera

Neisserův roztok III

Roztok pro barvení Corynebacterium diphteriae podle Neissera

Lumitester LED kontrolní stěrový tester

LED kontrolní tester produkuje stabilní a přesně definovaný světelný signál, který umožňuje kontrolu funkce Lumitesterů PD20 a PD30

Lumitester PD30

Lehký a jednoduše použitelný luminometr pro měření ATP/AMP

Akce
Akční cena
LuciPac<sup>®</sup> Pen

LuciPac® Pen

Pero pro detekci kontaminace na površích měřením ATP/AMP Lumitestrem PD20 a PD30 při hygienické kontrole

LuciPac® Pen Aqua

Pero pro detekci kontaminace v tekutinách měřením ATP/AMP Lumitesterem PD30 při hygienické kontrole

Luminometr SystemSURE

Systém pro sledování úrovně hygieny, efektivity čištění a sanitace pomocí bioluminiscenčních ATP testů

Bujón acetamidový (roztok A)

Pro potvrzení Pseudomonas aeruginosa ve vzorcích vod

Médium č. 1 s antibiotiky

Standardní agarové médium pro detekci a stanovení účinnosti antibiotik

Médium č. 23 s antibiotiky

Agarové médium pro detekci a stanovení účinnosti antibiotik

Azide Dextrose Broth

Bujón pro detekci enterokoků

Agar Baird-Parker (základ)

Pro izolaci a vyčíslení stafylokoků

Agar s bengálskou červení (s chloramfenikolem)

Standardní selektivní RBC agar pro počítání kvasinek a plísní

Bile Esculin Azide Agar

Pro izolaci a identifikaci intestinálních enterokoků ze vzorků vody

Krevní agar (základ)

Pro izolaci a kultivaci širokého spektra mikroorganismů a detekci jejich hemolytické reakce

Krevní agar č. 2 (základ)

Pro izolaci a kultivaci širokého spektra mikroorganismů a detekci jejich hemolytické reakce

Bujón Brain-Heart-Infusion (BHI)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných na výživu

Agar Brain-Heart-Infusion (BHI)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných na výživu

Brilliant Green Bile Broth

Pro kultivaci a stanovení počtu E. coli bakterií v mléce, vzorcích vody či výkalů a v jiných materiálech

Brilliant Green Lactose Sucrose Agar

BPLS, Vysoce selektivní médium pro izolaci salmonel z patologických vzorků a potravin

Brilliant Green Tetrathionate Bile Broth

Selektivní bujón pro salmonely v potravinách a stolici

Bujón Brucella

Pro kultivaci bakterií rodu Brucella a dalších náročných mikroorganismů (Campylobacter, aj.)

Brucella Agar

Pro kultivaci bakterií rodu Brucella a dalších náročných mikroorganismů v potravinách a dalších vzorcích

Campylobacter agar, bez krve (základ)

Modified CCDA; Pro izolaci bakterií Campylobacter jejuni, Campylobacter coli a Campylobacter laridis v potravinách, klinických a dalších vzorcích

Campylobacter selektivní agar (základ)

Pro izolaci Campylobacter coli a Campylobacter jejuni

Candida Chromo-Agar

Selektivní médium pro izolaci a rychlou identifikaci kvasinek rodu Candida

Bujón CASO

Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných i náročných na výživu

Bujón CASO, granulovaný

Pro kultivaci organizmů nenáročných i náročných na výživu

Bujón CASO rostlinný

Pro kultivaci organizmů nenáročných i náročných na výživu

Agar CASO

Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Agar CASO s lecitinem a polysorbátem 80

Pro detekci mikroorganismů z kosmetických produktů a dezinfikovaných povrchů

Cetrimidový agar (základ)

Pro izolaci a identifikaci Pseudomonas aeruginosa

Agar CLED

Pro kultivaci a diferenciaci grampozitivních a gramnegativních bakterií z močového traktu

Agar CLED plus

Pro kultivaci, snadnou diferenciaci podle barvy a počítání gram-pozitivních a gramnegativních bakterií z močového traktu

Bujón Coli Fluoro

Bohaté médium pro simultánní a snadnou detekci koliformních bakterií a E. coli ve vodě, potravinách a mléčných výrobcích

Akce
Akční cena
Barvení:<br>A: <i>E. coli</i> (modrá), B: ostatní koliformní bakterie (růžová))

Coliforms Chromo-Agar

Pro současnou selektivní detekci E. coli a ostatních koliformních bakterií ve vzorcích vody a potravin

Akce
Akční cena
Barvení:<br>A: <i>E. coli</i> ATCC 25922 modrá-tmavě fialová, B: <i>Enterobacter aerogenes</i>ATCC 13048 růžová

Coliforms Chromo-Agar (ISO)

Pro detekci a počítaní E. coli a jiných koliformních bakterií ve vodě

Columbia Agar (základ)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných i nenáročných na výživu, vhodné i pro kultivaci mycoplasmat

Cronobacter Chromo-Agar

Selektivní medium pro detekci Cronobacter (Enterobacter) sakazakii v sušeném mléce a sušených mléčných směsích pro kojence

D/E Neutralizing Agar

Pro detekci a počítaní mikroorganismů z dezinfikovaného prostředí

Deoxycholát citrátový agar

Pro vysoce selektivní izolaci patogenních enterobakterií, zvláště rodu Salmonella a Shigella

Agar s bengálskou červení a dichloranem (s chloramfenikolem)

Selektivní agar pro počítaní kvasinek a potravinových plísní, zvláště pro houby tvořící hýfy

Dichloran Glycerol Agar (základ)

Selektivní agar pro počítaní kvasinek a potravinových plísní, zejména v polosuchých a suchých potravinách

Differential Reinforced Clostridial Medium

Pro detekci a počítání klostridií v potravinách a jiných vzorcích

DNase Test Agar

Pro detekci DNázové aktivity při identifikaci patogenních bakterií

Bujón EC

Pro detekci a počítání koliformních bakterií ve vodě

Endo-Agar (základ)

Pro izolaci střevních gram-negativních koliformních bakterií z vody, mléčných výrobků a potravin

Bujón Fraser (základ)

Médium pro detekci a izolaci Listeria v potravinách a vzorcích životního prostředí

Bujón Fraser Half (základ)

Obohacené médium pro detekci a izolaci bakterie Listeria v potravinách a prostředí

Želatinový agar (DEV)

Pro počítání celkové mikrobiální populace a detekci mikroorganismů zkapalňujících želatinu ve vzorcích vody

Médium King's B (základ)

Pro potvrzení Pseudomonas aeruginosa ve vzorcích vody

Kligler Iron Agar (KIA)

Pro diferenciaci gramnegativních enterobakterií

Bujón laktózový

Pro detekci a vyčíslení koliformních bakterií

Bujón laktózový (DEV)

Pro potvrzení přítomnosti Escherichia coli ze vzorků vody pomocí fermentace laktózy

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Bujón laktózový s peptonem (DEV)

Pro počítaní koliformních bakterií ve vzorcích vody

Bujón laktózový se sulfitem (základ)

Pro selektivní detekci a počítaní Clostridium perfringens

Lauryl Sulphate Broth

Pro detekci koliformních bakterií ze vzorků vody

Legionella agar (základ)

Pro selektivní kultivaci bakterií Legionella

Bujón Letheen modifikovaný

Pro mikrobiologické analýzy kosmetických přípravků a vzorků obsahujících dezinfekční prostředky nebo konzervační přípravky

Agar Letheen modifikovaný

Pro mikrobiologické analýzy kosmetických přípravků a vzorků obsahujících dezinfekční prostředky nebo konzervační přípravky

Listeria Chromo-Agar (základ)

Selektivní médium pro detekci a stanovení počtu bakterií Listeria monocytogenes

Lysine Iron Agar

Pro rychlé rozlišení bakterií z čeledi Enterobacteriaceae, zejména Salmonella arizone

Bujón MacConkey

Pro detekci koliformních bakterií ze vzorků vody, mléka a jiných tekutin

Agar MacConkey

Pro selektivní izolaci a identifikaci enterobakterií z odpadních vod, potravin a dalších vzorků

Bujón se sladinovým extraktem

Pro izolaci a počítání kvasinek a plísní a pro testování sterility

Agar se sladinovým extraktem

Pro izolaci a počítání kvasinek a plísní

Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar (základ)

Pro počítaní a izolaci Bacillus cereus v potravinách, podle Mossela

Mannitol Salt Agar

Pro izolaci patogenních druhů stafylokoků

Bujón mořský

Pro počítaní a izolaci heterotrofních mořských bakterií

Agar m-CP

Pro izolaci a počítaní Clostridium perfringens

m-EI-Chromo-Agar (základ)

Pro detekci a počítaní enterokoků ze vzorků vody pomocí membránové filtrace

Bujón Mossel EE

Pro selektivní výživu enterobakterií v potravinách, zejména Salmonella a coliformních bakterií

MRSA Chromo-Agar (základ)

Pro detekci methicilin rezistentních stafylokoků

Bujón MRS

Pro kultivaci laktobacilů

Bujón MRS s pH 5,7

Pro kultivaci pH senzitivních laktobacilů z potravin a krmiva

Agar MRS

Pro kultivaci laktobacilů

Agar MRS s pH 5,7

Pro kultivaci pH senzitivních laktobacilů z potravin a krmiva

Bujón Mueller-Hinton

Pro kultivaci mikroorganismů a testování jejich citlivosti na antibiotika

Agar Mueller-Hinton

Médium pro testování citlivosti mikroorganismů na antibiotika diskovou difuzní metodou

Bujón Mueller Kauffmann (základ)

Pro selektivní výživu bakterií z rodu Salmonella z masa a jiných potravin

Živný agar

Pro kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Živný bujón

Pro kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Živný agar (DEV)

Pro biochemickou analýzu E. coli a koliformních bakterií ve vzorcích vod a jiných materiálů

Agar s pomerančovým sérem

Pro izolaci, detekci a stanovení počtu acidotolerantních patogenů zejména v koncentrátech ovocných šťáv, zvláště citrusových

Agar Oxford Listeria (základ)

Selektivní médium pro detekci Listeria monocytogenes

Agar Palcam Listeria (základ)

Diferenciační médium pro detekci Listeria ssp., zvláště L. monocytogenes

Agar Plate Count

Pro počítání aerobních mikroorganismů v mléku, potravinách a dalších materiálech

Agar Plate Count se sušeným mlékem

Pro počítaní mikroorganismů v mléce a mléčných derivátech

Bujón bramborový s glukózou (PDB)

Pro identifikaci, kultivaci a počítání kvasinek a plísní

Agar bramborový s glukózou (PDA médium)

Potato Dextrose Agar; pro kultivaci a identifikaci kvasinek a plísní

Pseudomonas Chromo-Agar

Pro detekci a izolaci bakterií Pseudomonas

Pseudomonas selektivní agar (základ)

CN Agar; pro stanovení a počítání Pseudomonas aeruginosa ve vzorcích vody pomocí membránové filtrace

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Agar R2A

Pro počítání heterotrofních bakterií ze vzorků vody

Bujón Rappaport Vassiliadis

Pro selektivní výživu bakterií z rodu Salmonella ze vzorků potravin, vody aj.

Reinforced Clostridial Medium

Pro počítání a výživu bakterií Clostridium a dalších anaerobů z potravin a jiných vzorků

Agar Rogosa

Pro selektivní kultivaci laktobacillů

Bujón Sabouraud 2% glukózový

Selektivní médium pro taxonomickou analýzu patogenních hub

Agar Sabouraud 2% glukózový

Selektivní agar pro taxonomickou analýzu patogenních hub

Agar Sabouraud 4% glukózový

Pro izolaci, diferenciaci a kultivaci kvasinek a hub

Agar Sabouraud 4% glukózový s chloramfenikolem

Selektivní agar pro izolaci a kultivaci kvasinek a patogenních plísní

Salmonella Chromo-Agar

Pro izolaci bakterií Salmonella z potravin, vody a dalších vzorků

Agar Salmonella-Shigella

Pro izolaci patogenních enterobakterií, speciálně rody Salmonella a Shigella

Bujón Schaedler

Pro výživu a kultivaci anaerobních mikroorganismů

Agar Schaedler

Pro kultivaci anaerobních mikroorganismů

Simmons citrátový agar

Pro diferenciaci mikroorganismů na základě využití citrátu

Agar Slanetz-Bartley

Pro detekci a počítání fekálních streptokoků přímým počítáním nebo využitím metody membránové filtrace

Médium Slanetz-Bartley (s tetraziolum chloridem)

Pro detekci a počítaní intestinálních enterokoků ze vzorků vody

Agar MacConkey se sorbitolem (SMAC Agar)

Selektivní a diferenciální médium pro detekci E. coli O157: H7 fermentující sorbitol

Agar Standard Count

Pro vyčíslení množství aerobních bakterií v mléce, vodě a odpadních vodách

Bujon živný standardní I

Pro kultivaci a počítání bakterií náročných na výživu a jako základ pro přípravu speciálních kultivačních médií

Bujón TAT (základ)

Pro proliferaci a regeneraci mikroorganismů z různých typů vzorků, například farmaceutického či kosmetického původu, a materiálů kontaminovaných antimikrobiálními reagenty

TBX Chromo-Agar

Selektivní agar pro detekci E. coli ve vzorcích potravin

Agar TCBS

Pro selektivní izolaci bakterie Vibrio

Bujón Todd-Hewitt

Pro nakultivování β-hemolytických streptokoků pro jejich serologickou typizaci

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

Trypton-sójový agar

Pro detekci a stanovení počtu E. col a jiných koliformních bakterií v potravinách a vzorcích vody

Bujón kultivační s tryptofanem

Pro detekci E. coli v potravinách a vzorcích vod pomocí produkce indolu

Triple Sugar Iron Agar (TSI agar)

Pro identifikaci a diferenciaci enterobakterií a pro stanovení salmonel

Tryptonový agar se žlučovými solemi

Pro detekci a stanovení počtu E. coli v potravinách a vzorcích vody

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

TSC agar (základ)

Tryptose Soy Citrate agar; pro detekci a vyčíslení Clostridium perfringens v potravinách a krmivech

TTC Chapman agar (základ)

TTC Tergitol 7 agar, pro izolaci a vyčíslení koliformních bakterií ve vzorcích vody

Univerzální pivní agar (základ)

Pro kultivaci bakterií znehodnocujících pivo

UTI chromo-agar

Urinary Tract Infection chromo-agar pro detekci a diferenciaci mikroorganismů způsobujících infekce močových cest

Agar krystalová violeť-žluč s dextrózou a laktózou

Pro detekci a stanovení počtu enterobakterií

Agar krystalová violeť-žluč-glukóza

Pro kultivaci a identifikaci enterobakterií ve vodě, potravinách a dalších materiálech

Agar krystalová violeť-žluč-laktóza

Pro detekci a identifikaci koliformních bakterií v mléce, potravinách a dalších materiálech

Bujón mladinový

Pro kultivaci a stanovení počtu hub a zvláště kvasinek

Agar XLD

Pro izolaci patogenních enterobakterií, zvláště rodů Salmonella a Shigella

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

Agar s kvasničným extraktem

Pro izolaci a stanovení počtu mikroorganismů, např. bakterií, plísní nebo kvasinek

Agar s kvasničným extraktem, glukózou a chloramfenikolem

Selektivní médium pro stanovení počtu kvasinek a plísní v mléce a mléčných produktech

Yersinia Selective Agar (základ)

Selektivní médium pro izolaci Yersinia, zejména Y. enterocolitica

Maximum recovery roztok

Pro homogenizaci a ředění mikrobiálních vzorků

Bujón "Terrific modified"

Pro kultivaci E. Coli, kultivací bakterií při izolaci plazmidů a expresi proteinů in vitro

Peptonová voda pufrovaná

Pro ředění a homogenizaci vzorků pro mikrobiologické rozbory potravin

Peptonová voda pufrovaná (ISO)

Pro ředění a homogenizaci vzorků pro mikrobiologické rozbory potravin

Peptonová voda pufrovaná (ISO), granulovaná

Pro ředění a homogenizaci vzorků pro mikrobiologické rozbory potravin

Petriho miska standardní

Kulatá bakteriologická miska se třemi výstupky ve víčku

Petriho miska speciální

Dělená a nedělená Petriho miska s nebo bez výstupků

Petriho miska sterilní

Univerzální kulatá sterilní miska pro mikrobiologii a bakteriologii

Petriho miska sterilní pro membránové filtry

Sterilní misky s těsněním vhodné pro dlouhé inkubační doby bez vysušení

Raznice pro "replica plating"

Pro přenos bakteriálních nebo kvasinkových kolonií z jedné Petriho misky na druhou

Samolepky na Petriho misky

Samolepící fólie pro jednoduché a přesné označení 90mm agarových misek

Otáčecí podložka pod Petriho misky Petriturn | SCHUETT-BIOTEC

Pro rovnoměrné rozetření inokula na povrch agaru

Stojánky na Petriho misky

Stojánky pro přenášení a ukládání Petriho misek

Sklo podložní standardní

Myté podložní sklo určené k přímému použití

Sklo podložní se zabroušenými rohy

Rohy zabroušené pod úhlem 45° a hrany zabroušené pod úhlem 90° snižují riziko pořezání

Sklo podložní SuperFrost/plus

Broušené 90° s bílým popisovacím okrajem

Sklo podložní a krycí velké

Mikroskopická skla speciálního rozměru 76 x 52 mm

Sklo podložní s jamkou

Podložní sklo s jednou, dvěma nebo třemi jamkami

Média standardní prášková

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT, YPD, a další)

Média standardní granulovaná

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT,)

Agar-Agar, dánský

Standardizovaná karagenanová směs obsahující sacharidy, prášková

GELRITE®

Želírovací látka pro mikrobiologická kultivační média
GELRITE® je vysoce čistý, přírodní heteropolysacharid tvořící stabilní agaru podobné gely při vystavení rozpustným solím. Spotřeba je při srovnání s agarem poloviční.

Karagenan, kappa

Vysoce čistý karagenan E407 typu kappa, tvoří gely s vysokou sílou gelu

Karagenan, iota

Karagenan E407, tvoří jemné gely, vhodný zejména pro tvorbu gelů v mlékárenství, použitelný i pro kultivační média pro rostlinné či živočišné buňky

n-BUTYLALKOHOL

1-butanol, butan-1-ol

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD

p-formyldimethylamin, Ehrlichovo činidlo
Pro detekci látek obsahujících dusík

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

kyselina solná

ISOAMYLALKOHOL

3-methyl-1-butanol, 3-methylbutan-1-ol, isopentylalkohol

Oxidázový test Rotitest®

Testovací proužky pro detekci cytochrom oxidázy v mikroorganizmech

Kity pro biomolekulární detekci mikroorganizmů RiboFlow®

Rychlé a vysoce specifické testovací kity speciálně navržené pro detekci bakteriálních kontaminací

Akce
Akční cena
Standardy turbidity (Mc Farland)

Standardy turbidity (McFarland)

Standardy turbidity pro stanovení hustoty bakteriální suspenze

Roti®-ContiPlates

Kontaktní agarové plotny se sterilním kulturním médiem pro mikrobiologické analýzy povrchů

Roti®-DipSlides

Sterilní kontaktní agary ve formě ponorných panelů pro jednoduché mikrobiologické analýzy roztoků a povrchů

DipSlide inkubátor EM4

Malý lehký inkubátor speciálně vyvinutý pro ponorné agary typu DipSlide

Sklo krycí hranaté pro mikroskopii

Čtvercové a obdelníkové krycí sklo

Sklo krycí kulaté pro mikroskopii

Klasické kulaté krycí sklo

LAKTALBUMIN HYDROLYZÁT

pro kultivaci laktobacilů, pro tkáňové kultury, produkci vakcín a fermentační procedury

PEPTON z kaseinu

Získaný proteolytickým štěpením kaseinu pomocí pankreatického extraktu bohatého na trypsin

PEPTON z masa

Vysoce kvalitní pepton, získaný z tkání zvířat

PEPTON ze sóji

Zvlášť široké spektrum nutrientů a vysoký obsah karbohydrátů a vitamínů

NZamin

Složka živných médií pro molekulární biologii, zvláště LB médií

Polypepton

Speciálně vyvinutá směs kaseinového a masového peptonu, pro mikrobiologii

Fosfatázový test Bio Analysis Rotitest®

Papírové proužky pro detekci fosfatázy v mléku

Komůrka počítací a skla

Skleněná počítací komůrka a sklíčka různých rozměrů

Selektivní LB média s antibiotiky

Lysogeny Broth média s agarem a s přídavkem antibiotik pro selektivní kultivaci rekombinantní E. coli

Lžička odběrová nesterilní

Nesterilní odběrová lžička z biologicky degradovatelného plastu

Lžičky odběrové sterilní

Jednorázové individuálně balené odběrové lžičky pro malé objemy vzorků

Lžíce odběrové sterilní

Jednorázové polystyrenové lžičky a lžíce pro odběr vzorků

Lopatka odběrová sterilní

Jednorázová individuálně balená odběrová lopatka

LB média rostlinná

Neobsahují složky pocházející ze zvířat, neobsahují TSE/BSE

Terrific Broth rostlinné

Neobsahuje složky pocházející ze zvířat

Klička/jehla očkovací

Sterilní klička a jehla pro jedno použití

MycoAlert Mycoplasma test

Luminiscenční test pro detekci mykoplasmat

Vypichovátko PickMaxX

Systém pro manuální vypichování kolonií a jejich přenos do média v mikrotitrační destičce

Počítačka kolonií Scan 100 | INTERSCIENCE

Počítačka je vhodná pro přesné počítání kolonií na jakémkoli typu média. Nově zabudovaný integrovaný USB flashdisk umožňuje snadno a rychle exportovat výsledky.

Sterilizátor kliček Solaris | SCHUETT-BIOTEC

Elektrický sterilizátor inokulačních kliček, pinzet a malých předmětů

Anaerostaty | SCHUETT-BIOTEC

Nádoby pro kultivaci anaerobních a mikroaerofilních mikroorganismů

Box prosvětlovací

Pro základní prohlížení diapozitivů, radiogramů a Petriho misek

Počítačka kolonií Schütt Count | SCHUETT-BIOTEC

Snadné a rychlé počítání bakteriálních kolonií a fágových plaků v Petriho miskách

Počítačka kolonií | STUART

Snadné a rychlé počítání bakteriálních kolonií a fágových plaků v Petriho miskách

Počítadlo kolonií eCount

Ruční tužková počítačka kolonií

Počítadlo kolonií ruční

Jednoduché čtyřmístné mechanické počítadlo

Test pro detekci proteinů Rotitest® Protein

Rychlý test při kontrole povrchů po dekontaminaci

Test pro detekci listérií Rotitest® Listeria

Detekční systém pro potvrzení či vyvrácení přítomnosti bakteriálních kmenů Listeria

Bacillus cereus suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci Bacillus cereus

Campylobacter suplement

CCDA Supplement, lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci Campylobacter jejuni, C. coli a C. laridis

Campylobacter Preston suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci Campylobacter spp.

Clostridium perfringens suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci Clostridium perfringens

Legionella Growth suplement

BCYE additive, lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro izolaci bakterií Legionella

Legionella GVPC suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterií Legionella

Vaječný žloutek, emulze 20%

Sterilní stabilizovaný doplněk do kultivačních médií pro detekci lecitinázové aktivity v mikrobiálních koloniích

Vaječný žloutek, emulze s teluričnanem 20%

Sterilní stabilizovaný doplněk do kultivačních médií pro detekci Staphylococcus aureus

Citronan amonno-železitý, roztok 12,5 %

Sterilní ready-to-use doplněk do kultivačních médií pro detekci Listeria monocytogenes

Listeria chromo lipáza C suplement

Sterilní ready-to-use doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterií Listeria

Listeria chromo selektivní suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterií Listeria

Listeria Oxford suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterie Listeria monocytogenes

Listeria Palcam suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterie Listeria monocytogenes

Přísady do médií

Vysoce kvalitní sloučeniny pro rychlý růst a efektivní selekci mikroorganismů

Kováčovo činidlo

Sumplement do médií pro detekci mikrobiálního indolu

MRSA cefoxitin suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní detekci meticilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus

RPF suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro identifikaci a vyčíslení Staphylococcus aureus

Yersinia suplement

CIN suplement; lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci Yersinia enterocolitica

TTC suplement

2,3,5-trifenyltetrazolium chlorid, tetrazoliová červeň; lyofilizovaný supplement pro identifikaci koliformních bakterií

Peptonová voda, pufrovaná

Ph.Eur., pro ředění a homogenizaci vzorků při mikrobiologické analýze potravin

Tyčinka výtěrová Sterilin

Suchá odběrová tyčinka pro obecné použití

Tyčinka výtěrová Whatman

Sterilní výtěrová tyčinka pro získávání vzorků z ústní dutiny

ACTINOMYCIN D

Specifický inhibitor DNA-dependentní RNA syntézy, užití např. při přípravě cDNA

AMPHOTERICIN B

Širokospektrý fungicid

BACITRACIN

Peptidové antibiotikum a inhibitor proteázy

BLASTICIDIN

Nukleosidové antibiotikum, Blasticidin S hydrochlorid

CARBENICILIN DISODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje syntézu bakteriálních buněčných stěn

CEFOXITIN SODNÝ

Semi-syntetický cefalosporinový derivát druhé generace.

CEFSULODIN SODNÝ

Cefomonil, Pseudocef
Semisyntetický cefalosporinový derivát třetí generace

CHLORAMFENIKOL

Bakteriostatické působení inhibicí bakteriální proteosyntézy

KOLISTIN SULFÁT

polymyxin E1-disulfát, peptidové antibiotikum

CYKLOHEXIMID

Naramycin A, Actidion, fungicid ze Streptomyces griseus

D-CYKLOSERIN

oxamycin, D-4-amino-3-isoxazolidinon, bakteriostatické antibiotikum

ERYTHROMYCIN

Makrolidové antibiotikum, získané ze Saccharopolyspora erythraea, má podobné a dokonce širší spektrum aktivity jako penicilin

GELDANAMYCIN

Inhibitor heat shock proteinu HSP90, tyrosinové kinázy, benzochinon ansamycinové antibiotikum

GENETICIN DISULFÁT

Aminoglykosidové antibiotikum, G418 sulfát

GENTAMYCIN SULFÁT

Aminoglykosidové antibiotikum z Micromonospora purpurea

GENTAMYCIN SULFÁT roztok

Vodný roztok 50 mg/ml, aminoglykosidové antibiotikum z Micromonospora purpurea

HYGROMYCIN B

Aminoglykosidové antibiotikum

KANAMYCIN SULFÁT

Bakteriostatické antibiotikum

MITOMYCIN C

Inhibitor mitózy

KYSELINA NALIDIXOVÁ

1,4-dihydro-1-ethyl-7-methyl-1,8-nafthyridin-4-on-3-karboxylová kyselina

NEOMYCIN SULFÁT

Širokospektré aminoglykosidické antibiotikum ze Streptomyces fradiae

NOURSEOTHRICIN DIHYDROGENSULFÁT

Streptothricin, širokospektré antibiotikum a antimykotikum proti virům, bakteriím a houbám

NOVOBIOCIN SODNÁ SŮL

Bakteriostatické antibiotikum, inhibitor HSP90

NYSTATIN DIHYDRÁT

mykostatin, fungicidin

PENICILIN G DRASELNÁ SŮL

β-laktamové antibiotikum

PENICILIN G SODNÁ SŮL

β-laktamové antibiotikum

POLYMYXIN B SULFÁT

Bakteriostatické peptidické antibiotikum, Aerosporin, z Bacillus polymyxa

PUROMYCIN DIHYDROCHLORID

Inhibuje biosyntézu proteinů předčasným uvolňováním vznikajícího polypeptidového řetězce, aminonukleosidové antibiotikum

RADICIKOL

Silný inhibitor HSP90, makrolaktonové antibiotikum

RIFAMPICIN

Bakteriostatické antibiotikum

STREPTOMYCIN SULFÁT

Bakteriostatické antibiotikum

TETRACYKLIN HYDROCHLORID

Bakteriostatické antibiotikum

TIKARCILIN DISODNÝ

β-laktamové antibiotikum

Penicilin-Streptomycin směs

Pro eliminaci a prevenci bakteriální kontaminace v buněčných kulturách

ROTI®-Transform

Sterilní kit pro přípravu kompetentních buněk E. coli

X-β-GAL

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galaktosid
Kolorimetrický substrát ideální pro stanovení aktivity β-galaktosidázy.

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

Kryozkumavka ROTI®-STORE

Sterilní zkumavky k zamrazení a uchovávání všech typů mikroorganismů včetně rekombinantních bakterií

GLYCERIN

glycerol, 1,2,3-propantriol