Výběr

Katalog

Plastik pro tkáňové kultury

Destičky kultivační pro tkáňové kultury | GREINER BIO-ONE

Sterilní, nepyrogenní, jednotlivě balené destičky s víčky

Misky Petriho pro tkáňové kultury | GREINER BIO-ONE

Sterilní, netoxické misky se speciálně upraveným povrchem

Lahvička kultivační pro adherující buňky se standardním víčkem bez filtru | GREINER BIO-ONE

Sterilní lahvička se speciálně upraveným povrchem pro zvýšení adheze kultivovaných buněk

Lahvička kultivační pro adherující buňky s filtrem ve víčku | GREINER BIO-ONE

Sterilní lahvička se speciálně upraveným povrchem pro zvýšení adheze kultivovaných buněk

Lahvička kultivační pro suspenzní kultury s filtrem ve víčku | GREINER BIO-ONE

Sterilní kultivační láhev s hydrofobním povrchem ideálním pro suspensní kultury

Stěrka pro tkáňové kultury | GREINER BIO-ONE

Plastová stěrka pro mechanické sklízení buněk

Zkumavka kultivační s filtrem CELLSTAR® CELLreactorTM | GREINER BIO-ONE

Sterilní kultivační zkumavky s filtrem ve víčku, se stupnicí a popisovací plochou

Zkumavka kultivační CELLSTAR® | GREINER BIO-ONE

Sterilní 12ml polystyrénové kultivační zkumavky

Láhev pro rolery z PS | GREINER BIO-ONE

Sterilní rolerová krátká láhev se stupnicí

Destička kultivační FourWell PlateTM CELLSTAR® | GREINER BIO-ONE

Polystyrénová destička s víčkem a 4 samostatnými komůrkami