Výběr

Katalog

Antibiotika

ACTINOMYCIN D

Specifický inhibitor na DNA závislé syntézy RNA, užití např. při přípravě cDNA

AMPHOTERICIN B

Širokospektrý fungicid, ovlivňuje permeabilitu buněčných membrán

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

BACITRACIN

Peptidové antibiotikum a inhibitor proteázy.
Inhibuje biosyntézu buněčné stěny v gram-pozitivních bakteriích a Neisseria interakcí s mureinovou biosyntézou. Lze použít jako inhibitor proteázy či glutathion-insulin-transhydrogenáz či některých endopeptidáz.

BLASTICIDIN S HYDROCHLORID

nukleosidové antibiotikum
Inhibuje biosyntézu proteinů v prokaryotech i eukaryotech blokací tvorby peptidové vazby. Selekční marker pro buňky transfektovány brs či BSD resistentními geny.

CARBENICILIN DISODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje syntézu bakteriálních buněčných stěn

CEFOXITIN SODNÝ

Semi-syntetický cefalosporinový derivát druhé generace. Cefoxitin interferuje se složením peptidoglykanové vrstvy během syntézy a je efektivní proti širokému spektru gram-pozitivních bakterií. Jeho efektivita vůči gram-negativním bakteriím je nižší. Aktivní vůči anaerobním bakteriím. Lze použít k detekci methicilinové odolnosti. Stabilní vůči štěpení β-laktamázou. Citlivý na světlo a teplotu!

CEFSULODIN SODNÝ

Cefomonil, Pseudocef
Semisyntetický cefalosporinový derivát třetí generace. Cefsulodin interferuje se složením peptidoglykanové vrstvy během syntézy buněčné stěny a je efektivní proti širokému spektru gram-pozitivních a gram-negativních bakterií. Aktivní proti anaerobům. Stabilní vůči štěpení β-laktamázou. Citlivý na světlo a teplotu!

CYKLOHEXIMID

Naramycin A, Actidion
ze Streptomyces griseus. Cycloheximid inhibuje vazbu Aminoacyl-tRNA na ribozomy a peptidyltransferázu. Způsobuje apoptózu buněk. Neúčinný vůči bakteriím.

D-CYKLOSERIN

oxamycin, D-4-amino-3-isoxazolidinon
Bakteriostatický proti gram-negativním a gram-pozitivním bakteriím a některým prvokům inhibicí syntézy buněčné stěny.

ERYTHROMYCIN

Makrolidové antibiotikum, váže se na bakteriální 70S rRNA, interferuje s aminoacyltranslokací, čímž inhibuje proteosyntézu

GELDANAMYCIN

inhibitor HSP90, tyrosinové kinázy, benzochinon ansamycinové antibiotikum, váže se specificky k proteinu HSP90

GENETICIN DISULFÁT

G418 sulfát
Inhibuje proteinovou biosyntézu vazbou na ribozomy, zejména eukaryotické 80S ribozomy. Interferencí s mechanismem ukotvení tRNA vznikají chyby v kopírování a peptidový řetězec je chybně odstřižen. Účinek je nespecifický a postihuje všechny eukaryotické buňky. Rezistence je poskytována bakteriálním enzymem aminoglykosid-3-fosfotransferázou.

GENTAMYCIN SULFÁT

Aminoglykosidové antibiotikum, inhibuje biosyntézu proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 50S, účinný proti gram-negativním i gram-pozitivním bakteriím

GENTAMYCIN SULFÁT roztok

Vodný rozotok 50 mg/ml, aminoglykosidové antibiotikum

HYGROMYCIN B

aminoglykosidické antibiotikum
Inhibuje biosyntézu proteinů v prokaryotech a eukaryotech změnou translokace během ribozomálního prodlužování řetězce, což způsobí chyby a přerušení procesu prodlužování. Selektivní marker pro hph transfektované buňky.

CHLORAMFENIKOL

Bakteriostatické působení inhibicí bakteriální proteosyntézy

KANAMYCIN SULFÁT

Inhibuje biosyntézu proteinů a je účinný proti gram-negativním i gram-pozitivním bakteriím

KOLISTIN SULFÁT

polymyxin E1-disulfát
Efektivní proti gram-negativním bakteriím. Vazba na bakteriální lipopolysacharidy permeabilizuje buněčné membrány.

KYSELINA NALIDIXOVÁ

1,4-dihydro-1-ethyl-7-methyl-1,8-nafthyridin-4-on-3-karboxylová kyselina
Inhibuje proliferaci gram negativních bakterií a koků inhibicí topoisomerázy II (gyrázy), a tím celé DNA replikace. Také účinná vůči mykoplazmatům.

MITOMYCIN C

Váže se kovalentně na DNA. Vede k propojení komplementárních řetězců DNA a k jejich přetržení. Při nízké hodnotě pH je nestabilní. Při skladování chraňte před světlem.

NEOMYCIN SULFÁT

Širokospektré antibiotikum ze Streptomyces fradiae. Inhibuje biosyntézu proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 30S.

NOVOBIOCIN SODNÁ SŮL

bakteriostatické antibiotikum, inhibitor HSP90

NYSTATIN DIHYDRÁT

mykostatin, fungicidin
Upravuje permeabilitu buněčných membrán vazbou ke sterolům. Vyšší koncentrace obecně způsobují porozitu membrán.

PENICILIN G DRASELNÁ SŮL

β-laktamové antibiotikum, alternativa sodné soli nevnášející sodík do směsi
Inhibuje biosyntézu buněčné stěny u gram pozitivních bakterií ireverzibilní interakcí s transpeptidázou.

PENICILIN G SODNÁ SŮL

β-laktamové antibiotikum, alternativa draselné soli nevnášející draslík do směsi
Inhibuje biosyntézu buněčné stěny u gram pozitivních bakterií ireverzibilní interakcí s transpeptidázou.

PUROMYCIN DIHYDROCHLORID

Inhibuje biosyntézu proteinů předčasným uvolňováním vznikajícího polypeptidového řetězce

RADICIKOL

Silný inhibitor HSP90, makrolaktonové antibiotikum.
Silná specifická vaznost radicikolu k HSP90 vede k deregulaci jejích cílových mechanismů; buněčný cyklus, buněčná proliferace, apostóza/vitalita. Dále se váže ke kvasinkovému HSP90, E.Coli HtpG a TRAP-1. Gungicidní účinky zřejmě způsobuje inaktivace chitinové synteázy v buňkách hub.

STREPTOMYCIN SULFÁT

Bakteriostatické antibiotikum účinné proti gram-negativním kokům a obecně proti gram-negativním bakteriím.
Vyvolává translační chyby při interakci s ribisomálními 30S jednotkami.

TETRACYKLIN HYDROCHLORID

Bakteriostatické antibiotikum efektivní proti gram pozitivním a gram negativním bakteriím. Inhibuje biosyntézu bakteriálních bílkovin vazbou na aminoacyl-tRNA. Citlivý na světlo.

TIKARCILIN DISODNÝ

Tikarcilin patří do rodiny karboxypenicilinových antibiotik. Inaktivován β-laktamázou. Inhibuje syntézu buněčné stěny inhibicí transpeptidázy.

VANKOMYCIN HYDROCHLORID

Bakteriostatické antibiotikum, inhibuje dělení buněk vazbou na nové membrány.