Výběr

Katalog

Antibiotika

ACTINOMYCIN D

Specifický inhibitor na DNA závislé syntézy RNA, užití např. při přípravě cDNA

AMPHOTERICIN B

Širokospektrý fungicid, ovlivňuje permeabilitu buněčných membrán

Akce
Akční cena

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích baktériích

CARBENICILIN DISODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje syntézu bakteriálních buněčných stěn

ERYTHROMYCIN

Makrolidové antibiotikum, váže se na bakteriální 70S rRNA, interferuje s aminoacyltranslokací, čímž inhibuje proteosyntézu

GENTAMYCIN SULFÁT

Aminoglykosidové antibiotikum, inhibuje biosyntézu proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 50S, účinný proti gram-negativním i gram-pozitivním bakteriím

GENTAMYCIN SULFÁT roztok

Vodný rozotok 50 mg/ml, aminoglykosidové antibiotikum

CHLORAMFENIKOL

Bakteriostatické působení inhibicí bakteriální proteosyntézy

MITOMYCIN C

Váže se kovalentně na DNA. Vede k propojení komplementárních řetězců DNA a k jejich přetržení. Při nízké hodnotě pH je nestabilní. Při skladování chraňte před světlem.

KANAMYCIN SULFÁT

Inhibuje biosyntézu proteinů a je účinný proti gram-negativním i gram-pozitivním bakteriím

NEOMYCIN SULFÁT

Širokospektré antibiotikum ze Streptomyces fradiae. Inhibuje biosyntézu proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 30S.

PUROMYCIN DIHYDROCHLORID

Inhibuje biosyntézu proteinů předčasným uvolňováním vznikajícího polypeptidového řetězce

RADICIKOL

Silný inhibitor HSP90, makrolaktonové antibiotikum.
Silná specifická vaznost radicikolu k HSP90 vede k deregulaci jejích cílových mechanismů; buněčný cyklus, buněčná proliferace, apostóza/vitalita. Dále se váže ke kvasinkovému HSP90, E.Coli HtpG a TRAP-1. Gungicidní účinky zřejmě způsobuje inaktivace chitinové synteázy v buňkách hub.

STREPTOMYCIN SULFÁT

Bakteriostatické antibiotikum účinné proti gram-negativním kokům a obecně proti gram-negativním bakteriím.
Vyvolává translační chyby při interakci s ribisomálními 30S jednotkami.