Výběr

Katalog

Antibiotika

ACTINOMYCIN D

Specifický inhibitor DNA-dependentní RNA syntézy, užití např. při přípravě cDNA

AMPHOTERICIN B

Širokospektrý fungicid

AMPICILIN SODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

BACITRACIN

Peptidové antibiotikum a inhibitor proteázy

BLASTICIDIN

Nukleosidové antibiotikum, Blasticidin S hydrochlorid

CARBENICILIN DISODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje syntézu bakteriálních buněčných stěn

CEFOXITIN SODNÝ

Semi-syntetický cefalosporinový derivát druhé generace.

CEFSULODIN SODNÝ

Cefomonil, Pseudocef
Semisyntetický cefalosporinový derivát třetí generace

CYKLOHEXIMID

Naramycin A, Actidion, fungicid ze Streptomyces griseus

D-CYKLOSERIN

oxamycin, D-4-amino-3-isoxazolidinon, bakteriostatické antibiotikum

ERYTHROMYCIN

Makrolidové antibiotikum, získané ze Saccharopolyspora erythraea, má podobné a dokonce širší spektrum aktivity jako penicilin

GELDANAMYCIN

Inhibitor heat shock proteinu HSP90, tyrosinové kinázy, benzochinon ansamycinové antibiotikum

GENETICIN DISULFÁT

Aminoglykosidové antibiotikum, G418 sulfát

GENTAMYCIN SULFÁT

Aminoglykosidové antibiotikum z Micromonospora purpurea

GENTAMYCIN SULFÁT roztok

Vodný roztok 50 mg/ml, aminoglykosidové antibiotikum z Micromonospora purpurea

HYGROMYCIN B

Aminoglykosidové antibiotikum

CHLORAMFENIKOL

Bakteriostatické působení inhibicí bakteriální proteosyntézy

KANAMYCIN SULFÁT

Bakteriostatické antibiotikum

KOLISTIN SULFÁT

polymyxin E1-disulfát, peptidové antibiotikum

KYSELINA NALIDIXOVÁ

1,4-dihydro-1-ethyl-7-methyl-1,8-nafthyridin-4-on-3-karboxylová kyselina

MITOMYCIN C

Inhibitor mitózy

NEOMYCIN SULFÁT

Širokospektré aminoglykosidické antibiotikum ze Streptomyces fradiae

NOURSEOTHRICIN DIHYDROGENSULFÁT

Streptothricin, širokospektré antibiotikum a antimykotikum proti virům, bakteriím a houbám

NOVOBIOCIN SODNÁ SŮL

Bakteriostatické antibiotikum, inhibitor HSP90

NYSTATIN DIHYDRÁT

mykostatin, fungicidin

PENICILIN G DRASELNÁ SŮL

β-laktamové antibiotikum

PENICILIN G SODNÁ SŮL

β-laktamové antibiotikum

POLYMYXIN B SULFÁT

Bakteriostatické peptidické antibiotikum, Aerosporin, z Bacillus polymyxa

PUROMYCIN DIHYDROCHLORID

Inhibuje biosyntézu proteinů předčasným uvolňováním vznikajícího polypeptidového řetězce, aminonukleosidové antibiotikum

RADICIKOL

Silný inhibitor HSP90, makrolaktonové antibiotikum

RIFAMPICIN

Bakteriostatické antibiotikum

STREPTOMYCIN SULFÁT

Bakteriostatické antibiotikum

TETRACYKLIN HYDROCHLORID

Bakteriostatické antibiotikum

TIKARCILIN DISODNÝ

β-laktamové antibiotikum

VANKOMYCIN HYDROCHLORID

Bakteriostatické glykopeptidické antibiotikum, inhibuje dělení buněk vazbou na nově vznikající membrány.