Výběr

Katalog

Buněčné kultury

Lahvička kultivační pro adherující buňky s filtrem ve víčku | GREINER BIO-ONE

Sterilní lahvička se speciálně upraveným povrchem pro zvýšení adheze kultivovaných buněk

Lahvička kultivační pro adherující buňky se standardním víčkem bez filtru | GREINER BIO-ONE

Sterilní lahvička se speciálně upraveným povrchem pro zvýšení adheze kultivovaných buněk

Filtrační systém│MILLIPORE

Filtrační systémy pro sterilní fitraci médií, sér, doplňků do médií a dalších vodných roztoků

Inkubátor | MEMMERT

Laboratorní inkubátor s 1 nebo 2 displeji - možnost týdenního programování průběhu v reálném čase

Inkubátor Heratherm IMC18

Stolní inkubátor pro kultivační teploty blízké teplotě místnosti

Inkubátor ICT | FALC

Malé a střední inkubátory pro běžné biologické aplikace

Inkubátor ICT-P | FALC

Praktický přenosný mini inkubátor použitelný do terénu i laboratoře

Inkubátor pro mikrotitrační destičky SI 19 | STUART

Kompaktní inkubátor s digitálním nastavováním teploty

Inkubátor mini CULTURA

Ekonomický stolní inkubátor pro kultivaci na Petriho miskách, ve zkumavkách a baňkách

Inkubátor biologický chlazený | VELP

Mikroprocesorem kontrolované inkubátory o objemu 120 a 200 l

Inkubátor mini

Malý inkubátor pro Life Science aplikace

Médium MEM Eagle / Earle´s ROTI®-CELL

Minimální Esenciální Médium pro široké spektrum savčích buněčných typů

Médium MEM-Alpha / Eagle ROTI®-CELL

Médiá pro kultivaci buněk kostní dřeně a amniotických buněk pro analýzu chromozomů

Médium MEM (E-MEM, MEM Eagle, Minimum Essential Media - Eagle)

Minimální Esenciální Médium (E-MEM) pro široké spektrum savčích buněčných typů.

Médium DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)

DMEM média se používají obecně v řadě aplikací pro kultivaci buněčných kultur savčích buněk

Médium DMEM ROTI®-CELL

DMEM se používá obecně v řadě aplikací pro kultivaci buněčných kultur savčích buněk

Médium DMEM : F12 ROTI®-CELL, s L-glutaminem, pyruvátem a HEPES

Médium pro analýzu hormonů a růstových faktorů v buňěčných kulturách

Médium DMEM : F12 (1:1 Mixture)

Kombinuje bohatost média F12 a vyšší koncentrace složek média DMEM

Nástavce filtrační na injekční stříkačky Rotilabo®

Barevně kódované filtrační nástavce se širokou nabídkou rozměrů a materiálů membrán

Nástavec filtrační na injekční stříkačky Anotop│WHATMAN

Univerzálně použitelné nástavce s anorganickou membránou Anopore

Držák membránových filtrů na stříkačky

Opakovaně použitelná varianta filtračních nástavců na injekční stříkačky

Nástavec filtrační na injekční stříkačky LC

Jednorázové nástavce na injekční stříkačky s membránovým filtrem pro běžné použití

Nástavec filtrační na injekční stříkačky CHROMAFIL®│ MACHEREY-NAGEL

Jednoúčelové nástavce na injekční stříkačky s membránovým filtrem pro filtraci malých objemů

Nástavec filtrační na injekční stříkačky Puradisc│WHATMAN

Filtrační nástavce na stříkačky se zakončením typu Luer pro filtraci malých objemů

Nástavec filtrační na injekční stříkačky GD/X│WHATMAN

Filtrační nástavce s vrstveným předfiltrem ze skelných vláken a membránovým filtrem

Destičky kultivační pro tkáňové kultury | GREINER BIO-ONE

Sterilní, nepyrogenní, jednotlivě balené destičky s víčky

Destička kultivační s inserty | BRAND

Speciální 6-jamkové kultivační destičky v sadě s inserty ve stripech

Destička kultivační s víčkem | BRAND

6-jamkové a 24-jamkové sterilní destičky s víčkem

Inserty pro tkáňové kultury | BRAND

Speciálně navržené inserty pro tkáňové kultury, kompatibilní s destičkami pro tkáňové kultury Brand

Přístroj pro monitorování živých buněk Lux2 | CytoSMART™

On-line sledování přírůstku buněk během kultivace v inkubátoru

Přístroj pro monitorování tkáňových kultur OMNI | CytoSMART™

Kompaktní a jednoduchý přístroj pro rychlé a přesné snímání celé destičky během kultivace v inkubátoru

Lahvička kultivační pro suspenzní kultury s filtrem ve víčku | GREINER BIO-ONE

Sterilní kultivační láhev s hydrofobním povrchem ideálním pro suspensní kultury

Médium pro izolaci lymfocytů Roti®-Sep 1077

Médium na bázi polysacharózy pro separaci lymfocytů z krve pomocí centrifugace v hustotním gradientu

Ficoll® 400

Pro hustotně gradientovou centrifugaci, příměs do gel loadingových pufrů

POLYSACHARÓZA 400

Sacharóza-epichlorhydrin kopolymer pro hustotně gradientní centrifugaci během buněčné separace a izolace buněčných organel

Komůrka počítací a skla

Skleněná počítací komůrka a sklíčka různých rozměrů

Médium IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)

Médium IMDM pro rychle rostoucí buňky

Médium IMDM ROTI®-CELL

Iscove's Modified Dulbecco's Medium pro rychle rostoucí buňky

Petriho misky pro adherentní kultury | Sarstedt

Standardní Petriho misky pro s hydrofilním povrchem pro adherující buňky

Petriho misky pro suspenzní kultury | Sarstedt

Sterilní Petriho misky s hydrofobním povrchem pro suspenzní buňky

Petriho misky pro tkáňové kultury s mřížkou | Sarstedt

Petriho misky pro adherentní buňky, s mřížkou - ideální pro klonovací experimenty

Misky Petriho pro tkáňové kultury | GREINER BIO-ONE

Sterilní, netoxické misky se speciálně upraveným povrchem

Zkumavka kultivační s filtrem CELLSTAR® CELLreactorTM | GREINER BIO-ONE

Sterilní kultivační zkumavky s filtrem ve víčku, se stupnicí a popisovací plochou

Zkumavka kultivační s PP šroubovacím uzávěrem

Zkumavka se závitem a černým uzávěrem s gumovým těsněním

Zkumavka kultivační CELLSTAR® | GREINER BIO-ONE

Sterilní 12ml polystyrénové kultivační zkumavky

Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL

RPMI médium má obecné použití s řadou aplikací pro savčí buňky, především pro leukocyty

Médium RPMI-1640

RPMI médium má obecné použití s řadou aplikací pro savčí buňky, především pro hematopoetické buňky.

Pipeta sérologická jednorázová sterilní

Biologicky inertní pipeta s vatovou zátkou na jedno použití

Pipeta dělená sérologická

Krátká pipeta s barevným značením vhodná pro práci v laminárních boxech

Stěrka pro tkáňové kultury | GREINER BIO-ONE

Plastová stěrka pro mechanické sklízení buněk

Hokejka očkovací

Sterilní plastová hokejka pro jedno použití

Láhev pro rolery z PS | GREINER BIO-ONE

Sterilní rolerová krátká láhev se stupnicí

Kryokonzervační médium Bambanker

Univerzální zamražovací médium pro dlouhodobé uchovávání buněk

Kryokonzervační médium Bambanker Direct

Zamražovací médium pro dlouhodobé uchovávání hybridomových buněk a pro HTP aplikace

Kryokonzervační médium Bambanker HRM

Zamražovací médium pro dlouhodobé uchovávání embryonálních kmenových buněk a indukovaných pluripotentních kmenových buněk

Kryokonzervační médium Bambanker DMSO Free

Zamražovací médium bez DMSO pro extrémně citlivé buněčné linie

Kultivační médium StemFit Basic 02

Základní buněčné kultivační médium pro lidské embryonální kmenové buňky (hESC) a indukované pluripotentní kmenové buňky (hiPS)

Kultivační médium StemFit Basic 04

Buněčné kultivační médium pro klinický výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách (hEPS) a indukovaných pluripotentních kmenových buňkách (hiPS)

Kultivační médium (Clinical grade) StemFit Basic 03

Buněčné kultivační médium speciálně pro klinický výzkum na embryonálních kmenových buňkách (EPS) a indukovaných pluripotentních kmenových buňkách (iPS)

Láhev pro média hranatá PET sterilní | GREINER BIO-ONE

Jednorázová láhev s dokonale těsnícím šroubovacím víčkem pro uchovávání kultivačních médií

Láhev pro média silnostěnná úzkohrdlá PC | AZLON

Opakovaně použitelná čirá láhev pro média s modrým šroubovacím víčkem bez vnitřních těsnících vložek

Láhev pro média silnostěnná úzkohrdlá hranatá PC | AZLON

Opakovaně použitelná čirá láhev pro média s modrým šroubovacím víčkem bez vnitřních těsnících vložek

Lahvička PC se šroubovacím víčkem | AZLON

Čirá nerozbitná lahvička na vzorky s modrým šroubovacím víčkem bez těsnících vložek

Akce
Doprodej

Láhev sterilní úzkohrdlá osmihranná | GOSSELIN

Úzkohrdlá láhev s dokonale těsnícím uzávěrem

Láhev pro kultivační média TILT | DURAN®

Čirá 500ml láhev použitelná ve vzpřímené pozici pro skladování a v nakloněné pro pipetování.

Média pro krevní buňky X-VIVO

Média bez exogenních růstových faktorů či umělých stimulátorů a nedefinovaných složek

Médium bezsérové UltraCULTURE

Kompletní médium na bázi DMEM:F12 pro kultivace různých typů savčích buněk

Voda pro buněčné kultury

Připravená ultrafiltrací, reverzní osmózou, deionizací, destilací a sterilizovaná filtrací

Roztok pro eradikaci bakterií Roti®-CELL Myco-Free

Cellpure® 50× koncentrovaný sterilní roztok pro vymýcení bakteriální kontaminace v buněčných kulturách

1× PBS pufr bez Ca/Mg Roti®-CELL

CELLPURE® sterilní roztok Phosphate Buffered Saline

10× PBS pufr bez Ca/Mg Roti®-CELL

CELLPURE® sterilní roztok Phosphate Buffered Saline