Výběr

Katalog

Filtry membránové a ze skelných mikrovláken

Filtr membránový PORAFIL®│MACHEREY-NAGEL

Pro mikrofiltraci a sterilizaci vodných i nevodných roztoků

Filtr membránový │ WHATMAN

Pro mikrofiltraci a sterilizaci vodných i nevodných roztoků

Filtr membránový │ PRAGOPOR

Hydrofilní membrány z nitrátu celulózy

Filtr ze skelných mikrovláken│WHATMAN

Filtry pro prefiltraci, monitorování znečištění ovzduší a vody a pro další aplikace.

Filtr ze skelných mikrovláken│MACHEREY-NAGEL

Pro filtraci pitných a odpadních vod, prefiltraci před použitím membránových filtrů a záchyt částic pro analýzu vzdušných nečistot